နုိင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးမွ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားျခင္း ဓာတ္ပံုမွတ္တမ္း (၁၊၃၊၂၀၁၂)

Thursday, March 1, 2012

ေနျပည္ေတာ္ၿမိဳ႕ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အေဆာက္အအံုႀကီး

နိုင္ငံေတာ္ သမၼတႀကီး မွ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ခန္းမတြင္းသို႔ ၾကြေရာက္လာစဥ္

နိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးမွ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားစဥ္

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ သူရဦးေရႊမန္းႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အမတ္မ်ားအစည္းအေဝးသို႔တက္ေရာက္လာေသာ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ားတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္

နုိင္ငံေတာ္ သမၼတႀကီးဦးသိန္းစိန္မွ ရင္းရင္းႏွီးနွီးေတြ႔ဆံု ႏႈတ္ဆက္စဥ္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ သူရဦးေရႊမန္းႏွင့္ နုိင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္ကို ေတြ႔ရစဥ္
ေနရာ။ ။ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ခန္းမ၊ ေနျပည္ေတာ္ၿမိဳ႕
အခ်ိန္။ ။၀၁-၀၃-၂၀၁၂


1 comments:

Unknown said...

What I really impress is the way the parliament or its special committees bring such issues of corruptions by the previous ministers into the light of discussions.

 
MYANMAR GAZETTE - မီးျပတုိက္