နိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္၏ မိန္႔ခြန္း ( ၃၁ ၊ ၀၃ ၊ ၂၀၁၁ )

Thursday, March 31, 2011

တက္ေရာက္ လာၾကတဲ့ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားမွ အႀကီးအကဲမ်ား ကုိယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ က်န္းမာ ခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ ႏုိင္ငံအက်ဳိး၊ ျပည္သူ႕အက်ဳိးကုိ ဆတက္ထမ္းပုိး တုိးၿပီး ေဆာင္ရြက္ ႏုိင္ၾကပါေစလုိ႔ ဆုမြန္ေကာင္း ေတာင္းရင္း ႏႈတ္ခြန္း ဆက္သ လိုက္ပါတယ္။

၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၃၁ ရက္ေန႔မွ စတင္ခဲ့တဲ့ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ဟာ မေန႔က ၿပီးဆုံးခဲ့ပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ အစည္း အေဝး ကေန ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ တရားစီရင္ေရးနဲ႔ ဥပေဒျပဳေရး က႑ အသီးသီးမွာ တာဝန္ ယူၾကမယ့္ အဖဲြ႕ အစည္းမ်ား၊ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ ေပးခဲ့သလုိ တုိင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အသီးသီးကလည္း မိမိတုိ႔ ေဒသ မ်ားမွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ တရားစီရင္ေရးနဲ႔ ဥပေဒျပဳေရး က႑ အသီးသီးမွာ တာဝန္ ယူၾကမယ့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ဟာ ႏုိင္ငံေတာ္ေရွ႕ဆက္သြားရမယ့္ မူဝါဒလမ္းစဥ္ (၇)ရပ္ရဲ႕ ေနာက္ဆုံး အဆင့္ျဖစ္တဲ့ လႊတ္ေတာ္မွ ေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ေသာ ႏုိင္ငံေတာ္ အႀကီးအကဲမ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္မွ ဖဲြ႕စည္းေပးေသာ အစုိးရ အဖြဲ႕ႏွင့္ အာဏာပုိင္ အဖဲြ႕အစည္း မ်ားျဖင့္ ေခတ္မီဖံြ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ေသာ ဒီမုိကေရစီ ႏုိင္ငံေတာ္သစ္ တည္ေဆာက္ျခင္း ဆုိတဲ့ အဆင့္ကုိ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီအဆင့္ကုိ အေကာင္အထည္ ေဖာ္တဲ့ေနရာမွာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အားလုံး သိရွိထားသင့္တဲ့ သေဘာထားမ်ား၊ လုိက္နာသင့္တဲ့ မူဝါဒ မ်ားကုိ ရွင္းလင္းေျပာၾကား လုိပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အားလုံးဟာ ေခတ္မီဖံြ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ေသာ ဒီမုိကေရစီ ႏုိင္ငံေတာ္သစ္ကုိ တည္ေဆာက္ ႏုိင္ဖုိ႔ အတြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ တရားစီရင္ေရး က႑မ်ားကုိ တာဝန္ယူ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရမယ့္ သူမ်ား ျဖစ္တဲ့ အတြက္ မူဝါဒလမ္းစဥ္ (၇)ရပ္ရဲ႕ ေနာက္ဆုံး အဆင့္ကုိ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေအာင္ မဆုတ္မနစ္ ႀကိဳးပမ္း လုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ တာဝန္ ရွိသူေတြလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ဒီကေန႔ ရွင္းလင္း ေဆြးေႏြးမယ့္ အခ်က္မ်ား၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားဟာ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ အနာဂတ္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အတြက္ အေရးႀကီး တယ္လို႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္။

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားမွ အႀကီးအကဲမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရအဖဲြ႕ဝင္ ဝန္ႀကီးမ်ားနဲ႔ ဒုတိယဝန္ႀကီးမ်ား ခင္ဗ်ား
အစုိးရ အဖဲြ႕သစ္ရဲ႕ အေရးႀကီးဆုံး လုပ္ငန္းစဥ္ ကေတာ့ ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ (Good Governance) နဲ႔ သန္႔ရွင္းေသာ အစုိးရ (Clean Government) ေပၚေပါက္လာေအာင္ ဝုိင္းဝန္ႀကိဳးပမ္း လုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလုိ ျဖစ္ဖုိ႔အတြက္ ဆုိရင္ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရနဲ႔ တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္ အစုိးရအဖြဲ႕ အသီးသီးရဲ႕ လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားဟာ ပြင့္လင္းမႈ ရွိရပါမယ္၊ တာဝန္ခံမႈ ရွိရပါမယ္၊ ဖဲြ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ၊ တည္ဆဲ ဥပေဒမ်ားနဲ႔ ကုိက္ညီမႈ ရွိရပါမယ္၊ ျပည္သူလူထု ဆႏၵ သေဘာထားကုိ အေလးထား ရပါမယ္၊ အားလုံး ပါဝင္ႏုိင္မႈ ရွိရပါမယ္၊ အစုိးရအဖဲြ႕ရဲ႕ လုပ္ငန္းမ်ားဟာ သြက္လက္ၿပီး ထိေရာက္မႈ ရွိဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။

အစုိးရ အဖြဲ႕ရဲ႕ ဒုတိယ လုပ္ငန္းစဥ္ ကေတာ့ ဒီမုိကေရစီ က်င့္စဥ္ (Democratic Practices) မ်ား ထြန္းကားေရးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီကေန႔ ဆုိရင္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ႏုိင္ငံမွာ ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္တဲ့ ဒီမုိကေရစီ ႏုိင္ငံေတာ္ကုိ ထူေထာင္ႏုိင္ဖုိ႔ အတြက္ အေျခခံ အုတ္ျမစ္ျဖစ္တဲ့ ဖဲြ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒ တစ္ရပ္ ရွိေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီဖဲြ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒ ကေန ေပၚထြက္လာတဲ့ ဥပေဒျပဳေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနဲ႔ တရား စီရင္ေရး မ႑ိဳင္မ်ား ဟာလည္း သက္ဝင္ လႈပ္ရွားေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္သူေတြ အေနနဲ႔လည္း ၄င္းတုိ႔ရဲ႕ ဆႏၵ အတုိင္း လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္ ႏုိင္ခြင့္နဲ႔ မိမိကုိယ္တုိင္ ေရြးခ်ယ္ ခံပုိင္ခြင့္မ်ားကုိ ရရွိေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေတြ အားလုံးဟာ စည္းကမ္းျပည့္ဝတဲ့ ဒီမုိကေရစီ စနစ္ ေပၚေပါက္ႏုိင္ဖို႔ အတြက္ လိုအပ္တဲ့ အေျခခံ ေကာင္းမ်ားပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီအေျခခံေကာင္း မ်ားကေန ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ဒီမုိကေရစီ စနစ္ကုိ ခုိင္ခုိင္မာမာ၊ အႏွစ္သာရ ရွိရွိ၊ မွန္မွန္ကန္ကန္ က်င့္သုံးႏုိင္ဖုိ႔ ဆုိရင္ အစုိးရအဖဲြ႕အတြင္းမွာေရာ၊ ဌာနဆုိင္ရာ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား မွာေရာ၊ ျပည္သူလူထု အတြင္းမွာပါ ဒီမုိကေရစီ က်င့္စဥ္မ်ား ထြန္းကားဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။ အဲဒီလုိ ထြန္းကားဖုိ႔ ဆုိရင္ ျပည္သူမ်ား အေနနဲ႔ မိမိတို႔ရဲ႕ လြတ္လပ္ခြင့္နဲ႔ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ က်င့္သုံးရာမွာ ဥပေဒ နဲ႔အညီ ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ထုံးစံမ်ား၊ က်င့္ဝတ္မ်ား နဲ႔အညီ က်င့္သုံးဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။

အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဆုိင္ရာ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား ဘက္ကလည္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာမွာ ျဖစ္ေစ၊ ဥပေဒမ်ား၊ လုပ္ထုံး လုပ္နည္းမ်ားကုိ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရာမွာ ျဖစ္ေစ ႏုိင္ငံသားမ်ားရဲ႕ မူလ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ဟန္႔တားပိတ္ပင္ သကဲ့သုိ႔ မျဖစ္ေစဘဲ၊ အဲဒီ အခြင့္အေရး မ်ားကုိ နည္းမွန္လမ္းမွန္နဲ႔ ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ အက်ဳိးစီးပြား၊ လူမႈ အဖြဲ႕အစည္းရဲ႕ အက်ဳိးစီးပြား မ်ားကုိ မထိခုိက္ေစဘဲ က်င့္သုံးႏုိင္ေအာင္ ကူညီထိန္းေက်ာင္း ေပးဖုိ႔ အတြက္သာ ရည္ရြယ္ လုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။

အလားတူပဲ မိမိတုိ႔ လုပ္ငန္း တာဝန္မ်ားကုိ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရာမွာ ျပည္သူမ်ားရဲ႕ သေဘာထားေတြ၊ တုန္႔ျပန္မႈေတြ ကုိလည္း အေလးထားဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။ အဲဒီလို ျပည္သူမ်ား ကေရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဆုိင္ရာ အဖဲြ႕ အစည္းမ်ား အေနနဲ႔ပါ လြတ္လပ္မႈနဲ႔ တာဝန္သိမႈ၊ လြတ္လပ္မႈနဲ႔ စည္းကမ္းရွိမႈ မ်ားကုိ မွန္မွန္ကန္ကန္ က်င့္သုံးၾကမယ္ ဆုိရင္ ျမန္မာ့ လူ႕ အဖဲြ႕အစည္းဟာ ဒီမုိကေရစီ က်င့္စဥ္မ်ား ထြန္းကားတဲ့ လူ႔အဖဲြ႕အစည္း ျဖစ္လာမွာ ေသခ်ာပါတယ္။

ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားမွ အႀကီးအကဲမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရအဖဲြ႕ဝင္ ဝန္ႀကီးမ်ားနဲ႔ ဒုတိယ ဝန္ႀကီးမ်ား ခင္ဗ်ား

ေနာက္ထပ္ အေလးထား လုပ္ေဆာင္ရမယ့္ လုပ္ငန္း တစ္ခုကေတာ့ တရားဥပေဒ စိုးမုိးေရး ျဖစ္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံေတာ္ကုိ ေခတ္မီဖံြ႕ၿဖိဳး တုိးတက္တဲ့ ဒီမုိကေရစီ ႏုိင္ငံေတာ္ အျဖစ္ တည္ေဆာက္ႏုိင္ဖို႔ အတြက္ တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရးဟာ မျဖစ္မေန လုိအပ္ပါတယ္။ တရား ဥပေဒ စုိးမုိးေရး အတြက္ လုပ္ေဆာင္ရာမွာ တရား စီရင္ေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွာ တာဝန္ရွိသလုိ ဥပေဒ စုိးမုိးေရး ဆုိင္ရာ အဖဲြ႕အစည္း မ်ား မွာလည္း တာဝန္ရွိပါတယ္။

တရားစီရင္ေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အေနနဲ႔ တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရး အတြက္ လုပ္ေဆာင္ရာမွာ ဖဲြ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒမွာ ျပ႒ာန္းထားတဲ့ ဥပေဒနဲ႔ အညီ လြတ္လပ္စြာ တရား စီရင္ေရး၊ ဥပေဒအရာ ကန္႔သတ္ခ်က္ မ်ားမွအပ ျပည္သူ႔ ေရွ႕ေမွာက္တြင္ တရားစီရင္ေရး၊ အမႈမ်ားတြင္ ဥပေဒအရ ခုခံေခ်ပခြင့္ႏွင့္ အယူခံပုိင္ခြင့္ ရရွိေရး ဆုိတဲ့ တရားစီရင္ေရး မူမ်ားအတုိင္း ရပ္တည္ လုပ္ေဆာင္သြားဖုိ႔ လုိပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ဖဲြ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒမွာ ျပည္ေထာင္စု တရား လႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ ကုိ စာခြၽန္ေတာ္ အမိန္႔မ်ား ထုတ္ဆင့္ခြင့္ အာဏာအပ္ႏွင္း ေပးထားသလုိ ျမန္မာႏုိင္ငံ သမုိင္းမွာ ပထမဆုံး အႀကိမ္အျဖစ္ ႏုိင္ငံေတာ္ ဖဲြ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒ ဆုိင္ရာ ခုံရုံးကုိလည္း ဖဲြ႕စည္း ေပးထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအဖဲြ႕အစည္း မ်ားဟာ ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ အဓိက မ႑ိဳင္ႀကီး သုံးခုအနက္ တစ္ခု အပါအဝင္ ျဖစ္တဲ့ တရား စီရင္ေရး မ႑ိဳင္ မယိမ္းယုိင္ ရေအာင္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ သြားရမွာ ျဖစ္သလုိ ဖဲြ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ မ်ားကုိ အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆုိျခင္း၊ ဥပေဒျပဳ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖဲြ႕အစည္း မ်ားရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ မ်ားကုိ ဖဲြ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒနဲ႔ ညီ မညီ စိစစ္ျခင္း တုိ႔ကုိ မွန္မွန္ကန္ကန္ တိတိက်က် ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။

ဥပေဒ စုိးမုိးေရး ဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အေနနဲ႔ ကလည္း ဥပေဒ စုိးမုိးေရးကုိ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရာမွာ ေက်ာသား ရင္သား မခြဲျခားဘဲ လုပ္ေဆာင္ဖုိ႔၊ မိမိတုိ႔ ကုိယ္တုိင္ကလည္း တရား ဥပေဒကုိ စံနမူနာျပ ေစာင့္ထိန္းဖုိ႔ လုိပါတယ္။ တရားေရး မ႑ိဳင္ ကလည္း ေျဖာင့္မတ္ မွန္ကန္မယ္၊ ဥပေဒ စုိးမုိးေရး ဆုိင္ရာ အဖဲြဲ႕အစည္း မ်ားကလည္း ဥပေဒ နဲ႔အညီ ျပဳမူက်င့္ႀကံ လုပ္ကုိင္ၾကမယ္ ဆုိရင္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ႏုိင္ငံမွာ တရားဥပေဒ စုိးမုိးၿပီး စည္းကမ္း ျပည့္ဝတဲ့ ဒီမုိကေရစီ စနစ္ကုိ က်င့္သုံးႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရးလုိပဲ ေနာက္ထပ္ အေလးထား လုပ္ကုိင္ရမယ့္ လုပ္ငန္းစဥ္ တစ္ခုကေတာ့ အစုိးရ လုပ္ငန္းမ်ား လ်င္ျမန္ သြက္လက္ေရးနဲ႔ ထိေရာက္မႈ ရွိေရးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အစုိးရ အဖဲြ႕အေနနဲ႔ လက္ရွိ (၅)ႏွစ္ စီမံကိန္းပါ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္ေအာင္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏုိင္ဖုိ႔ အတြက္ အရွိန္အဟုန္နဲ႔ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္သြားဖို႔ လုိပါတယ္။ ႏုိင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္း သာယာေရးနဲ႔ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရး ေကာင္စီ အေနနဲ႔ ႏုိင္ငံေတာ္ အတြက္ လုိအပ္တဲ့ အေျခခံ ေကာင္းမ်ား တည္ေဆာက္ ေပးခဲ့ၿပီး ျဖစ္တဲ့အတြက္ အဲဒီ အေျခခံေကာင္း မ်ားကုိ အသုံးျပဳၿပီး စီးပြားေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ပုိ႔ေဆာင္ေရး၊ ဆက္သြယ္ေရး၊ ေဆာက္လုပ္ေရး စသည္ျဖင့္ က႑ေပါင္းစုံမွာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား၊ ရလဒ္ ေကာင္းမ်ား ရရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ သြားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

သို႔ေသာ္ အဲဒီလုိ လုပ္ေဆာင္ရာမွာ ရည္မွန္းခ်က္ ေအာင္ျမင္ေရး အတြက္ လုပ္ထုံး လုပ္နည္းမ်ား၊ စည္းကမ္းမ်ားကုိ လ်စ္လ်ဴ ရႈျခင္း၊ ကုန္က်စရိတ္ႏွင့္ အေလအလြင့္ မ်ားကုိ အေလး မထားျခင္း စတဲ့ အစြန္းတရား မ်ားကုိ ေရွာင္ရွားဖုိ႔ လုိပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး မိမိတုိ႔ အစုိးရ အဖဲြ႕ဟာ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္မွ တစ္ဆင့္ ျပည္သူမ်ားကုိ တာဝန္ခံရတဲ့ အဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္တာေၾကာင့္ ျပည္သူ႔ဆႏၵ သေဘာထားနဲ႔ လုိအပ္ခ်က္မ်ား ကိုလည္း အေလးထားဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။
တစ္ဖက္ကလည္း စတုတၴ မ႑ိဳင္ျဖစ္တဲ့ စာနယ္ဇင္းမ်ားရဲ႕ အခန္းက႑ကို အေလးထားဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။ စာနယ္ဇင္း မ်ားက တစ္ဆင့္ ျပည္သူေတြ သိသင့္တဲ့ အခ်က္မ်ားကုိ အသိေပး သြားဖို႔ လုိသလုိ စာနယ္ဇင္းမ်ားက အျပဳ သေဘာေဆာင္ အႀကံျပဳခ်က္ မ်ားကုိလည္း အေလးထားဖုိ႔ လုိအပ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အစုိးရအဖြဲ႕ရဲ႕ လုပ္ငန္းမ်ား လ်င္ျမန္ သြက္လက္ေရးနဲ႔ ထိေရာက္မႈ ရွိေရးအတြက္ ေနာက္ထပ္ လုိအပ္ခ်က္ ကေတာ့ ဝန္ႀကီး ဌာနမ်ား အတြင္း ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈနဲ႔ ေပါင္းစပ္ ညႇိႏႈိင္းမႈ ေကာင္းမြန္ေရးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အခုဆိုရင္ ဖဲြ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒ အရ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရ သာမက တုိင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္ အစုိးရမ်ားပါ ရွိလာၿပီ ျဖစ္တဲ့ အတြက္ အစုိးရ အဖဲြ႕မ်ား အတြင္း ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈနဲ႔ ေပါင္းစပ္ ညႇိႏႈိင္းမႈ ေကာင္းမြန္ေရးဟာ ပုိၿပီး အေရးႀကီး လာၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ယေန႔ ေဆာင္ရြက္ ေနရတဲ့ ႏုိင္ငံ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားဟာ ႀကီးမား က်ယ္ျပန္႔တဲ့ အတြက္ တစ္ဦးေကာင္း၊ တစ္ေယာက္ေကာင္း၊ ဌာန တစ္ခုတည္း စြမ္းအားနဲ႔ လုပ္ေဆာင္လုိ႔ မရႏုိင္ပါဘူး။ ဒီလုိပဲ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ တစ္ခုတည္း၊ တုိင္းေဒသႀကီး အဆင့္ တစ္ခုတည္း၊ ျပည္နယ္ အဆင့္ တစ္ခုတည္း နဲ႔လည္း အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လုိ႔ မရႏုိင္ပါဘူး။ ဒါ့ေၾကာင့္ အစုိးရအဖဲြ႕အတြင္းမွာ အထက္ေအာက္နဲ႔ ေဘးတိုက္ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရး၊ ေပါင္းစပ္ ညႇိႏႈိင္းေရးဟာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား လ်င္ျမန္ သြက္လက္ ထက္ျမက္ေရး အတြက္ အလြန္ အေရးႀကီး ပါတယ္။

ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ အဖဲြ႕အစည္း မ်ားမွ အႀကီးအကဲမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရ အဖဲြ႕ဝင္မ်ား ဝန္ႀကီးမ်ားနဲ႔ ဒုတိယ ဝန္ႀကီးမ်ား ခင္ဗ်ား

အခုဆုိရင္ အိမ္နီးခ်င္း ႏုိင္ငံမ်ားနဲ႔ ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္းအဝန္း အားလုံးက ဖဲြ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒ အရ ေပၚထြက္လာတဲ့ အစုိးရ အဖြဲ႕ရဲ႕ ပုံသ႑ာန္က ဘာလဲ၊ လုပ္ငန္း တာဝန္ေတြကုိ ဘယ္လုိ ထမ္းေဆာင္မွာလဲ၊ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္နဲ႔ တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္ အဆင့္ အစုိးရ အဖဲြ႕မ်ားရဲ႕ ဆက္ဆံမႈ၊ ေပါင္းစပ္ ညႇိႏႈိင္းမႈ အေျခအေနက ဘယ္လုိလဲ ဆုိတာကုိ စိတ္ဝင္တစား ေစာင့္ၾကည့္ ေနၾကၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။

အလားတူပဲ ျပည္သူမ်ား ကလည္း အစုိးရသစ္ရဲ႕ အသြင္ သ႑ာန္နဲ႔ အႏွစ္သာရ၊ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္၊ အနာဂတ္ အစီအမံ စတာေတြကုိ ေမွ်ာ္လင့္တႀကီးနဲ႔ ေစာင့္ၾကည့္ ေနၾကၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ဒီမုိကေရစီ စနစ္ဟာ အခုမွ ေမြးဖြား ကာစပဲ ရွိပါေသးတယ္။ ရင့္က်က္ဖြံ႕ၿဖိဳး လာေအာင္ တည္ေဆာက္ ၾကရဦးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလို တည္ေဆာက္တဲ့ ေနရာမွာ ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ေရးရာ မ်ားကုိ တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ရတဲ့ အစုိးရ အဖဲြ႕အစည္း အဆင့္ဆင့္ရဲ႕ က႑ဟာ အင္မတန္မွ အေရးႀကီး ပါတယ္။ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ေရးရာ မ်ားဟာ ျပည္သူေတြရဲ႕ ေန႔စဥ္ လူေနမႈ ဘဝအေပၚ အဓိက လႊမ္းမုိးေနတဲ့ ကိစၥမ်ားလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္သူေတြက စနစ္တစ္ခု ေကာင္း မေကာင္း ဆုံးျဖတ္ရာမွာ သူတုိ႔ရဲ႕ ေန႔စဥ္ လူေနမႈ ဘဝအေပၚမွာ ဘယ္လုိ အက်ဳိး သက္ေရာက္တယ္ ဆုိတာနဲ႔ပဲ တုိင္းတာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ယႏၲရားက ျပည္သူေတြရဲ႕ လူေနမႈဘဝ၊ လူမႈစီးပြား ဘဝကုိ အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႕ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ ေပးႏိုင္မယ္ဆုိရင္၊ ျပည္သူ႔ ဝန္ထမ္းမ်ားက ျပည္သူေတြကုိ မွ်မွ်တတ ဆက္ဆံမယ္ ဆုိရင္၊ ျပည္သူေတြဟာ တရား ဥပေဒရဲ႕ ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္မႈ ေအာက္မွာ ေအးခ်မ္းစြာ ေနထုိင္လုပ္ကုိင္ စားေသာက္ႏုိင္မယ္ ဆုိရင္ ဒီအုပ္ခ်ဳပ္ေရး မ႑ိဳင္ကုိ ေဖာ္ေဆာင္ ေပးထားတဲ့ အေျခခံ ဥပေဒကုိ ယုံၾကည္ အားကုိးမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဥပေဒျပဳေရး လုပ္ငန္းေတြကုိ ေဆာင္ရြက္ ေပးေနတဲ့ ဥပေဒျပဳ အဖဲြ႕အစည္းေတြ၊ ဥပေဒျပဳ အဖဲြ႕အစည္း မ်ားမွာ တာဝန္ယူေနတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြကုိ ယုံၾကည္ အားကုိးမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္တ့ဲ ဒီမုိကေရစီ ႏုိင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္တဲ့ ေနရာမွာ အခု ပထမဆုံး ငါးႏွစ္ဟာ အေရးႀကီးဆုံး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီငါးႏွစ္မွာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အေနနဲ႔ ခုိင္မာ မွန္ကန္တဲ့ ေျခလွမ္းေတြကုိ လွမ္းႏုိင္မယ္ ဆုိရင္ အနာဂတ္ ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ ေရွ႕ခရီးဟာ ေျဖာင့္ျဖဴးေ နၿပီလုိ႔ ဆုိႏုိင္ပါတယ္။ ဒီလို ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ဖုိ႔ အတြက္ မိမိတုိ႔ အစုိးရဟာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ စနစ္ ေကာင္းမြန္တဲ့ (Good Governance) အစုိးရေကာင္း တစ္ရပ္ ျဖစ္ရပါမယ္။ သန္႔ရွင္းတဲ့ (Clean Government) အစုိးရ ျဖစ္ဖုိ႔ လုိပါတယ္။

အစုိးရေကာင္း တစ္ရပ္ျဖစ္ဖုိ႔ အတြက္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေကာင္းဖုိ႔ လုိပါတယ္။ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ေကာင္းဖုိ႔ လုိပါတယ္။ ျပည္သူေတြ အေပၚ ေစတနာ ထားရပါမယ္။ ျပည္သူရဲ႕ အက်ဳိးစီးပြားကုိ အကာအကြယ္ ေပးရပါမယ္။ ျပည္သူကုိ အလုပ္အေကြၽး ျပဳၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

သန္႔ရွင္းတဲ့ (Clean Government) ျဖစ္ဖုိ႔ အတြက္ကေတာ့ အဂတိတရား ကင္းရွင္းဖို႔ လုိပါအပ္တယ္။ လာဘ္ေပး လာဘ္ယူ ျခင္းဟာ တုိင္းျပည္နဲ႔ လူမ်ဳိးရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာကုိ ထိခိုက္ ေစျခင္းေၾကာင့္ မိမိကုိယ္တုိင္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိမိတာဝန္ ယူရတဲ့ အဖဲြ႕အစည္းအား လည္းေကာင္း ကင္းကင္းရွင္းရွင္း ရွိေအာင္ ထိန္းေက်ာင္းၾကပ္မတ္ သြားၾကဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံေတာ္က အပ္ႏွင္းထားတဲ့ လုပ္ပုိင္ခြင့္ကုိ တစ္လြဲအသုံးခ်ၿပီး မိမိ အေပါင္းအသင္း ေရာင္းရင္းေတြ ျဖစ္လုိ႔ အခြင့္အေရး ပုိေပးတာေတြ၊ မိမိရဲ႕ ေဆြမ်ဳိး သားခ်င္းေတြ ျဖစ္လုိ႔ အခြင့္အလမ္းေတြ ပုိၿပီး ဖန္တီး ေပးတာေတြ မလုပ္မိဖုိ႔ အထူး အေရးႀကီး ပါတယ္။ ဒါေတြကုိ ေရွာင္ၾကဥ္ႏုိင္မွ သန္႔ရွင္းတဲ့ (Clean Government) အျဖစ္ မွတ္ေက်ာက္ တင္ခံ ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

နိဂုံးခ်ဳပ္ အေနနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္ အထူး အေလးထား ေျပာၾကား လုိတာကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ တုိင္းျပည္ဟာ ႂကြယ္ဝ ခ်မ္းသာတဲ့ တုိင္းျပည္ အဆင့္ကို မေရာက္ေသးဘူး ဆုိတာ အားလုံးအသိပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ယခင့္ ယခင္ကနဲ႔ စာရင္ တပ္မေတာ္ အစုိးရ လက္ထက္မွာ တုိးတက္လာတာ မွန္ေသာ္လည္း စားဝတ္ေနေရး ျပည့္စုံဖူလုံမႈ မရွိသူေတြ၊ တစ္ေန႔စာ တစ္ေန႔ ရွာေဖြစားေသာက္ ေနရတဲ့ လက္လုပ္ လက္စားသမားေတြ၊ အလုပ္အကုိင္ မရွိသူေတြ ရွိေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိ ဆင္းရဲႏြမ္းပါး သူေတြ ရွိေနလ်က္နဲ႔ ႏုိင္ငံေတာ္ကုိ ဦးစီးဦးေဆာင္ ျပဳၾကမယ့္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အဆင့္ဆင့္ေသာ အစုိးရအဖဲြ႕ အေနနဲ႔ ရသင့္ ရထိုက္တဲ့ အခြင့္အေရး ဆုိေသာ္လည္း ဒီအခြင့္အေရး ေတြကုိ အျပည့္အဝ မယူသင့္ၾက ဘူးလုိ႔ ယူဆပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္း သာယာေရးႏွင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရး ေကာင္စီက ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဖဲြ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၄၃ ႏွင့္အညီ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ (၁ဝ)ရက္ေန႔စြဲနဲ႔ ထုတ္ျပန္ ခဲ့တဲ့ ဥပေဒအမွတ္၊ ၂/၃/၄/၅ တုိ႔အရ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ တုိင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အဆင့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ကုိယ္ပုိင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ တုိင္း သုိ႔မဟုတ္ ကုိယ္ပုိင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသ ဥကၠ႒ႏွင့္ အလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ေနျပည္ေတာ ္ေကာင္စီ ဥကၠ႒ႏွင့္ ေကာင္စီဝင္ မ်ားရဲ႕ လစဥ္ ခ်ီးျမႇင့္ေငြကုိ ႏုိင္ငံေတာ္၏ လက္ရွိ အေျခအေန၊ ႏုိင္ငံေတာ္၏ ေငြေရးေၾကးေရး အေျခအေနနဲ႔ ႏုိင္ငံသား မ်ား၏ အက်ဳိးကုိ ေရွးရႈေသာ အားျဖင့္ မိမိတုိ႔ ခံစားခြင့္ ျပဳထားေသာ လစဥ္ ခ်ီးျမႇင့္ေငြမ်ားကုိ အျပည့္အဝ ခံစားျခင္း မျပဳဘဲ ႏုိင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္း သာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ေကာင္စီ ဗဟုိ အဖဲြ႕အစည္း အသီးသီးတြင္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ ခဲ့သည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ခံစားခဲ့ေသာ လစဥ္ ေထာက္ပံ့ေငြ အတုိင္းသာ ခံစားသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ထုိ႔အျပင္ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ အသီးသီးရဲ႕ တင္ျပခ်က္မ်ား အရ ႏိုင္ငံ့ ဝန္ထမ္မ်ားရဲ႕ လစာႏွင့္ ပင္စင္လစာ တုိ႔ကုိလည္း ႏုိင္ငံေတာ္ ဖံြ႕ၿဖိဳး တုိးတက္မႈကုိ အေျခခံ၍ ႏုိင္ငံေတာ္ အတြင္း လွည့္လည္သုံးစြဲ ေနေသာ ေငြေၾကး အေျခေန၊ ေငြေၾကး ေဖာင္းပြမႈႏႈန္းႏွင့္ ကုန္ေစ်းႏႈန္း အေျခအေန၊ တစ္မ်ဳိးသားလုံး၏ အသားတင္ ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ တန္ဖုိးတုိ႔ကုိ ထည့္သြင္း စဥ္းစားၿပီး သင့္ေလ်ာ္ေသာ အခ်ိန္ကာလတြင္ တုိးျမႇင့္ ေဆာင္ရြက္ ေပးသြားမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားရင္း နိဂုံး ခ်ဳပ္အပ္ပါတယ္ ခင္ဗ်ား။

ရက္စြဲ။ ။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ မတ္လ ၃၁ ရက္
ေနရာ။ ။ သမၼတအိမ္ေတာ္၊ ေနျပည္ေတာ္

နိုင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္

၁၉၄၅ခုႏွစ္ဖြား စစ္တကၠသုိလ္ အပတ္စဥ္ ၉ မွ သင္တန္းဆင္းကာ တပ္မေတာ္ တြင္ စတင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။
ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခိုင္းေရးႏွင့္ ဖြံျဖိဳးေရးပါတီဗဟုိ့အဖြဲ ့ ေခါင္းေဆာင္ အျဖစ္ ၂၀၁၀ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ စတင္လႈပ္ရွားကာ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္အေရြးခံၿပီး အႏုိင္ရသည္။

၁၉၈၈ တပ္မေတာ္မွ နုိင္ငံေတာ္ အာဏာ လႊဲေျပာင္း ယူအၿပီးတြင္ ကကၾကည္းတြင္ စစ္ဦးစီးဗုိလ္မွဴးႀကီး၊ စစ္ဆင္ေရးကြပ္ကဲေရးမွဴးတာ၀န္မ်ားကုိထမ္းေဆာင္ခဲ့ရၿပီး ၁၉၉၇တြင္ ႀကိဂံေဒသတုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ တုိင္းမွဴး အျဖစ္ တုိးျမွင့္ခန့္ထားျခင္းခံခဲ့ရသည္။

၁၉၉၈တြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ၂၀၀၂တြင္ စစ္ေရးခ်ဳပ္ ၂၀၀၃တြင္ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရာထူးအျပင္ ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ အတြင္းေရးမွဴး (၂)၂၀၀၄တြင္ အတြင္းေရးမွဴး(၁) ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ ၂၄-၁၀-၂၀၀၇ ရက္ေန႔မွစ၍ ႏိုင္ငံေတာ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ စတင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္သည္။

တပ္မေတာ္အစိုးရ၊ ႏိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ တြင္ အတြင္းေရးမွဴး (၂)၊ အတြင္းေရးမွဴး (၁) ၊ ေခတၱ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အထိ အဆင့္ဆင့္ တာ၀န္ေပး ခန္႔အပ္ျခင္းခံရၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ရာထူးကို ကြယ္လြန္သြားသည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးစိုး၀င္း ထံမွ ဆက္ခံသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ခန္႔အပ္ခံရၿပီးသည့္ေနာက္ ၂၀၀၅တြင္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးျဖစ္လာၿပီး ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးစဥ္မ်ားအျဖစ္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႕သမၼတႏိုင္ငံ၊ လာအိုျပည္သူ႕ဒီမိုကရက္တစ္ႏိုင္ငံ၊ ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံ၊ သီရိလကၤာႏိုင္ငံ၊ ထိုင္းႏိုင္ငံ စသည့္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားသို႔ သြားေရာက္ၿပီး ရင္းႏွီးခ်စ္ၾကည္ေရး တိုးတက္တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။

မၾကာမီက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ နာဂစ္ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္းဒဏ္ခံရသည့္ ျပည္သူမ်ားထံသို႔ ဦးဆံုးေရာက္ရွိေသာ အရာရွိႀကီးလည္းျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသားသဘာ၀ေဘးကာကြယ္တားဆီးေရးဗဟိုေကာ္မတီ၏ ဥကၠ႒တာ၀န္ကိုလည္း ပူး တြဲ ထမ္းေဆာင္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ အျခား လုပ္ငန္းကိစၥအ၀၀တြင္လည္း အစိုးရအဖြဲ႕ကို ဦးစီးကြပ္ကဲလ်က္ရွိသည္။ ယခုအခ်ိန္အထိ (၄၃) ႏွစ္တိုင္တိုင္ စစ္ဆင္ေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ လံုၿခံဳေရး စစ္ဘက္နယ္ဘက္တာ၀န္အသီးသီးကို ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေနျပည္ေတာ္ ဇမၻဴသီရိ ျမိဳ ့နယ္မွ ျပည့္သူ့လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ အျဖစ္အႏုိင္ရ ေရြးခ်ယ္ခံရၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏုိင္ရရွိကာ ပထမအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းမွ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတအျဖစ္ေရ႔ြးခ်ယ္ တင္ေျမွာက္ျခင္းခံရသူ ပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခိုင္းေရးႏွင့္ ဖြံျဖိဳးေရးပါတႀီကီး၏ ဗဟုိအဖြဲ ့ဥကၠ႒ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သည္း။

ဇနီးမွာ ေဒၚခင္ခင္၀င္းျဖစ္သည္။ ရင္ေသြး (၃) ဦး ထြန္းကားသည္။ ေနျပည္ေတာ္ တြင္ ေနထိုင္သည္။ ယခုလက္ရွိနိုင္ငံေတာ္ သမၼတ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနပါသည္။

နိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္၏ မိန္႔ခြန္း ( ၃၀ ၊ ၀၃ ၊ ၂၀၁၁ )

Wednesday, March 30, 2011


လႊတ္ေတာ္နာယကႀကီးနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားခင္ဗ်ား

နာယကႀကီးနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အားလုံး ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါး က်န္းမာခ်မ္းသာ ၾကပါေစရန္ ဆုေတာင္းေမတၱာ ပုိ႔သရင္း ႏႈတ္ခြန္းဆက္သ အပ္ပါတယ္ ခင္ဗ်ား။

ဤလႊတ္ေတာ္က ကြၽန္ေတာ့္အား ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ ခံရၿပီးေနာက္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရအဖြဲ႕ကို တာဝန္ခံရမည့္ ကြၽန္ေတာ့္အေနျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရသစ္ရဲ႕ မူဝါဒ သေဘာထား လမ္းစဥ္မ်ားကို ေျပာၾကားဖုိ႔ တာဝန္ရိွ လာပါတယ္။

ကြၽန္ေတာ္ႏွင့္တကြ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အားလုံးဟာ ျပည္သူက ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္လုိက္တဲ့ ျပည္သူ႔ ကိုယ္စား လွယ္မ်ား ျဖစ္ၾကတဲ့အတြက္ ျပည္သူအမ်ား ေထာက္ခံ အတည္ျပဳ ေပးထားတဲ့ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒကုိ ေလးစားလုိက္နာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ သြားၾကရမယ့္ တာဝန္ ရိွလာေၾကာင္း ပထမဦးစြာ ေျပာၾကားလုိပါတယ္။
အဲဒီလုိ တာဝန္ရိွလာ ၾကတဲ့အတြက္ ကြၽန္ေတာ္ႏွင့္တကြ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အားလုံးတုိ႔ဟာ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒနဲ႔ ဒီဥပေဒအရ တည္ေဆာက္ၾကမယ့္ ဒီမုိကေရစီ ႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးကို ႏွစ္ႏွစ္ကာကာ ယုံၾကည္ခ်စ္ခင္ ျမတ္ႏုိးၾကဖုိ႔နဲ႔ အသက္နဲ႔ လဲလွယ္ၿပီး ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ၾကဖုိ႔ တုိက္တြန္း ေျပာၾကားလုိပါတယ္။

ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ႏိုင္ငံဟာ ကုိလုိနီနယ္ခ်ဲ႕ ေအာက္က လြတ္ေျမာက္ဖုိ႔အတြက္ တုိင္းရင္းသား အားလုံး ေသြးစည္း ညီညြတ္စြာျဖင့္ လြတ္လပ္ေရးကို အသက္ေပးၿပီး ရယူခဲ့ၾကေပမယ့္ လြတ္လပ္ေရးရၿပီး ေနာက္ပိုင္း တုိင္းျပည္ကို ျပန္လည္ ထူေထာင္ၾကရမယ့္ အစား ဝါဒစြဲ၊ ဂုိဏ္းဂဏစြဲ၊ လူမ်ဳိးစြဲေတြေၾကာင့္ လက္နက္ေတြစြဲကိုင္ၿပီး တုိင္းရင္းသား အခ်င္းခ်င္း ေသြးေခ်ာင္းစီး တုိက္ပြဲေတြ ဆယ္စုႏွစ္ ငါးခုေလာက္ ျဖစ္ပြားခဲ့လုိ႔ ျပည္သူေတြ ဒုကၡ ပင္လယ္ေဝခဲ့ၾကရ တာကိုလည္း ကိုယ္စားလွယ္ႀကီးမ်ား အားလုံးအသိပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

တုိင္းျပည္ ဖ႐ိုဖရဲ ၿပိဳကြဲေတာ့မယ့္ အေျခအေနမ်ဳိးနဲ႔ ႀကံဳေတြ႕ရတဲ့ အခါတုိင္း၊ လြတ္လပ္ေရးနဲ႔ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာ ဆုံးပါးရေတာ့မယ့္ အေျခအေနမ်ဳိး ျဖစ္ေပၚလာတုိင္း တာဝန္သိၿပီး သစၥာရိွတဲ့ တပ္မေတာ္ဟာ တုိင္းျပည္ကို ဝင္ေရာက္ကယ္တင္ ထိန္းေက်ာင္း ေပးခဲ့ရတာ အႀကိမ္ႀကိမ္ ရိွခဲ့ပါတယ္။ ယခုလည္းပဲ ၁၉၈၈ခုႏွစ္က ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ အေျခအေန ဆုိးေတြကို တပ္မေတာ္ အစုိးရဟာ ဖယ္ရွားခဲ့ၿပီး အဖက္ဖက္က ယုိယြင္းပ်က္စီးေနတဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္ကို အသစ္ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ကာ ေအးခ်မ္းသာယာၿပီး ေခတ္မီ ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္တဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္အျဖစ္ ဆက္လက္တည္ ေဆာက္ဖုိ႔ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ကို အေမြခံေကာင္း ေတြေပးထားခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ဟာ တပ္မေတာ္ အစုိးရ အသင့္ခင္းေပး ထားတဲ့ လမ္းကိုေလွ်ာက္၊ အသင့္ထုိးေပး ထားတဲ့ တံတားကို ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီး ပုိ၍ တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းေသာ ႏိုင္ငံ၊ ပုိ၍ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေသာ ႏိုင္ငံအျဖစ္ ေရာက္ေအာင္ ဆက္လက္ တည္ေဆာက္ၾကဖုိ႔ အတြက္ ျပည္သူလူထုက ကြၽန္ေတာ္တုိ႔အား ေရြးခ်ယ္ တာဝန္ေပးလာ ခဲ့ၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ဒီတာဝန္ကို ေက်ပြန္ဖုိ႔ အတြက္ အေျခအေန အခ်ိန္အခါနဲ႔ လုိက္ေလ်ာညီေထြ ရိွတဲ့ မူဝါဒေတြ၊ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို ခ်မွတ္ၿပီး ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အစုိးရသစ္ အေနနဲ႔ ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

သမုိင္းရဲ႕ သင္ခန္းစာေတြအရ ျပည္ေထာင္စု မၿပိဳကြဲေရး၊ တုိင္းရင္းသား စည္းလုံးညီၫြတ္မႈ မၿပိဳကြဲေရးနဲ႔ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာ တည္တံ့ခုိင္ၿမဲေရး ဆုိတဲ့ ဒုိ႔တာဝန္ အေရးသုံးပါးဟာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ လက္ထက္သာမက ေနာင္သားစဥ္ ေျမးဆက္ လက္ထက္အထိပါ ကမၻာတည္သေရြ႕ ႏိုင္ငံသားတုိင္း လုိက္နာ ေစာင့္ေရွာက္ကာကြယ္ သြားၾကရမယ့္ အမ်ဳိးသားေရး တာဝန္ျဖစ္တဲ့ အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အစုိးရလက္ထက္ မွာလည္း ဒီတာဝန္ႀကီး သုံးရပ္ကို ဦးထိပ္ပန္ဆင္ၿပီး ဆက္လက္ သယ္ေဆာင္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီတာဝန္ႀကီး သုံးရပ္ကို ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ ထမ္းေဆာင္ ႏိုင္ဖုိ႔အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ႏိုင္ငံမွာ အင္အား သုံးရပ္ ေတာင့္တင္း ေနဖုိ႔ လုိပါတယ္။ အဲဒီ အင္အားေတြကေတာ့-
(၁) ႏိုင္ငံေရးအင္အား
(၂) စီးပြားေရးအင္အားနဲ႔
(၃) ႏိုင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေရး အင္အားတုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။
ႏိုင္ငံေရး အင္အားဆုိတာ ကေတာ့ တုိင္းရင္းသား စည္းလုံးညီၫြတ္ေရး ပဲျဖစ္ပါတယ္။ လူမ်ဳိးစုေပါင္း တစ္ရာ ေက်ာ္နဲ႔ စုစည္း ေနထုိင္ၾကတဲ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ႏိုင္ငံအတြက္ တုိင္းရင္းသား စည္းလုံး ညီၫြတ္ေရးဟာ အလြန္အေရးႀကီး ပါတယ္။ တုိင္းရင္းသား စည္းလုံးညီၫြတ္မႈ ၿပိဳကြဲရင္ ႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးလည္း အစိတ္စိတ္ အႁမႊာႁမႊာ ၿပဳိကြဲပ်က္စီး သြားမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ တုိင္းရင္းသား စည္းလုံးညီၫြတ္ေရးကို အထူး အေလးထားၿပီး တည္ေဆာက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

တုိင္းရင္းသား စည္းလုံးညီၫြတ္ေရး ဆုိတာ ယခင္အေတြ႕ အႀကံဳမ်ားအရ ပါးစပ္က ေျပာေန႐ုံနဲ႔ မရပါဘူး။ စားပြဲမွာထုိင္ၿပီး ေဆြးေႏြးေန႐ုံနဲ႔လည္း ျဖစ္မလာႏိုင္ ပါဘူး။ ပထဝီ အေနအထားအရ ေရျခား ေျမျခားျဖစ္ေနတဲ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ တုိင္းရင္းသားေတြ ေနထုိင္တဲ့ ေဒသေတြကို တစ္ဆက္ တစ္စပ္တည္း ျဖစ္သြားေအာင္ ကားလမ္းေတြ၊ မီးရထားလမ္းေတြ ေဖာက္ေပးရပါမယ္။ တံတားေတြ ေဆာက္ေပးရပါမယ္။ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး အဆင့္အတန္း ေတြ ျမႇင့္တင္ ေပးရပါမယ္။ တုိင္းရင္းသားေတြရဲ႕ လူမႈစီးပြား ဘဝတုိးတက္ ျမင့္မားလာေအာင္ စီးပြားေရး အေျခခံ ေကာင္းေတြ ျပဳလုပ္ေပး ရပါမယ္။ ဒီလမ္းေတြ၊ တံတားေတြ၊ စာသင္ေက်ာင္းေတြ၊ ေဆး႐ုံ ေဆးခန္းေတြကို အသုံးခ်ၿပီး တုိင္းရင္းသား ေတြရဲ႕ လူမႈဘဝ ျမင့္မားလာေအာင္ ျမႇင့္တင္ေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေမာ္ေတာ္ကား လမ္းေတြ၊ မီးရထား လမ္းေတြ၊ တံတားေတြ မ်ားမ်ားျဖစ္ေပၚ လာတာနဲ႔အမွ် တစ္ေနရာႏွင့္ တစ္ေနရာ ကူးလူးဆက္သြယ္ သြားလာမႈေတြ မ်ားျပားလာၿပီး ''ေတြ႕ပါမ်ားေတာ့ ရင္းႏွီး၊ ျမင္ပါမ်ားေတာ့ ခ်စ္ခင္'' ဆုိသလုိ တုိင္းရင္းသား အခ်င္းခ်င္းခ်စ္ခင္ ရင္းႏွီးမႈေတြ ပုိမုိရိွလာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ယခုလုိ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ သာမက တုိင္းရင္းသား စည္းလုံးညီၫြတ္ေရးရဲ႕ အေျခခံျဖစ္တဲ့ စစ္မွန္တဲ့ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ဓာတ္ ျဖစ္ေသာ ျပည္ေထာင္စု စိတ္ဓာတ္ထြန္းကား ေအာင္လည္း ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အမ်ဳိးသား ျပန္လည္ေပါင္းစည္း ညီၫြတ္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဒီကေန႔အထိ မူဝါဒလမ္းစဥ္ (၇) ရပ္ နဲ႔ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒကို လက္မခံလုိ ၾကေသးတဲ့ ျပည္တြင္းျပည္ပရိွ လူပုဂိၢဳလ္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ဥပေဒ ျပင္ပရိွ အဖြဲ႕အစည္း မ်ားရိွေနၾက ပါတယ္။ ဒီပုဂိၢဳလ္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားဟာ မိမိတုိ႔ ႏိုင္ငံသားမ်ား ျဖစ္ၾကပါတယ္။ ကုိယ့္တုိင္းျပည္ ကုိယ့္လူမ်ဳိးမ်ား ျဖစ္ၾကသလုိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အစုိးရအဖြဲ႕ ကုိလည္း ကိုယ့္တုိင္းရင္းသား ေတြနဲ႔ အဆင့္ဆင့္ ပါဝင္ဖြဲ႕စည္း ထားတဲ့ ကိုယ့္အစုိးရ အျဖစ္ျမင္ဖုိ႔ လုိပါတယ္။

ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒအခန္း (၁၂) မွာ လုပ္ထုံး လုပ္နည္းမ်ားနဲ႔ အညီ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္ႏိုင္ တဲ့ အခြင့္အေရး ေပးထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကမၻာ့အလယ္မွာ ကိုယ့္တုိင္းျပည္ ဂုဏ္သိကၡာ က်ဆင္းေအာင္ ျပဳမူ ေျပာဆုိျခင္း မျပဳၾကဖုိ႔၊ ကိုယ့္ႏိုင္ငံသားေတြ ထိခုိက္ နစ္နာေအာင္ မျပဳလုပ္ၾကဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။

မတူညီတဲ့ သေဘာထား အျမင္ေတြ ရိွၾကမွာ ျဖစ္ေသာ္လည္း တုိင္းျပည္ရဲ႕ အက်ဳိးစီးပြား အတြက္ တူညီတဲ့ ကိစၥေတြမွာ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ၾကမယ္၊ ဒီမုိကေရစီ က်င့္စဥ္နဲ႔အညီ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ပါဝင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကၿပီး လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာကို တရားနည္းလမ္း က်နစြာျဖင့္ ရယူၾကမယ္ ဆုိရင္ လူသာဓုေခၚ၊ နတ္သာဓုေခၚ ၾကမွာျဖစ္တဲ့ အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အစုိးရအဖြဲ႕ အေနနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တံခါးကို ဖြင့္ထားၿပီး လက္ကမ္း ႀကိဳဆုိေနမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပး ေျပာၾကားအပ္ပါတယ္ ခင္ဗ်ား။

ဒုတိယ အင္အားကေတာ့ စီးပြားေရး အင္အား ေတာင့္တင္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ျဖစ္ပါတယ္။ စီးပြားေရး အင္အား မေတာင့္တင္းရင္ သူတစ္ပါးရဲ႕ အထင္အျမင္ေသးမႈ၊ ႏွိမ့္ခ်မႈကို ခံရမွာျဖစ္ပါတယ္။ စီးပြားေရးဟာ ႏိုင္ငံေရးရဲ႕ ကြင္းဆက္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ စီးပြားေရး အင္အားေတာင့္တင္းရင္ လူေတြဟာ ေကာင္းေကာင္းစားႏိုင္၊ ဝတ္ႏိုင္၊ အဆင့္အတန္း ရိွရိွေနႏိုင္မွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ေဘးပေယာဂေတြ ဝင္လာႏိုင္စရာ မရိွပါဘူး။

ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ႏိုင္ငံဟာ စုိက္ပ်ဳိးေရး ႏိုင္ငံဆုိၿပီး အစုိးရအဆက္ဆက္ စုိက္ပ်ဳိးေရးကိုပဲ ေဇာင္းေပးၿပီး လုပ္ခဲ့ ၾကပါတယ္။ အဲဒီလုိ လုပ္ခဲ့တဲ့အတြက္ စားေရရိကၡာဖူလုံမႈ ရိွတဲ့အျပင္ ပုိလွ်ံမႈ လည္းရိွပါတယ္။ ေနာင္တုိးလာမယ့္ လူဦးေရ အတြက္လည္း စားနပ္ရိကၡာ အတြက္ ပူပင္ေၾကာင့္ၾကမႈ မရိွရေအာင္ ဆည္ေျမာင္း တာတမံေတြ၊ ျမစ္ေရတင္ လုပ္ငန္းေတြ စသည္ျဖင့္ လယ္ယာက႑ အေျခခံေကာင္းေတြ ရိွေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ သုိ႔ေသာ္လည္း စုိက္ပ်ဳိးေရးနဲ႔ ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝတဲ့ ႏိုင္ငံ ျဖစ္မလာႏိုင္တဲ့ အတြက္ ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖဳိး တုိးတက္တဲ့ႏိုင္ငံ၊ ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝ တဲ့ႏိုင္ငံ၊ အလုပ္ အကိုင္ေတြ ေပါမ်ားၿပီး လူတစ္ဦးခ်င္း ဝင္ေငြေတြ တုိးပြားတဲ့ ႏိုင္ငံျဖစ္ေအာင္ စက္မႈႏိုင္ငံ ထူေထာင္ရပါမယ္။

စက္မႈႏိုင္ငံ ထူေထာင္ႏိုင္ဖုိ႔ အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ႏိုင္ငံမွာ သဘာဝ အရင္းအျမစ္ ေတြရိွပါတယ္။ သုိ႔ေသာ္လည္း အရင္းအႏွီးေတြ လုိပါတယ္။ စြမ္းအင္လုိပါတယ္။ အသိပညာရွင္၊ အတတ္ပညာရွင္စတဲ့ လူသားအရင္း အျမစ္ေတြ လုိပါတယ္။ ဒါေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့လည္း ထိုက္သင့္တဲ့ အေမြခံေကာင္းေတြ ရရိွထားၿပီး ျဖစ္လုိ႔ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ႀကိဳးစားၿပီး လုပ္သြားရင္ ျဖစ္မလာႏုိင္စရာ မရွိပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အစုိးရအေနနဲ႔ လက္ရိွ တုိးတက္မႈ ရိွေနတဲ့ စုိက္ပ်ဳိးေရးက႑ကို အရွိန္အဟုန္မပ်က္ ဆက္လက္ တုိးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရင္း စက္မႈ ႏိုင္ငံအျဖစ္ ကူးေျပာင္း ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

ႏိုင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေရး အင္အားကေတာ့ မိမိတုိ႔ႏိုင္ငံရဲ႕ လြတ္လပ္ေရးနဲ႔ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာတည္တံ့ ခုိင္ၿမဲေရးအတြက္ သားစဥ္ေျမးဆက္ တည္ေဆာက္သြားၾကရမယ့္ ကိစၥျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေရး အင္အား မေတာင့္တင္းရင္ သူတစ္ပါးရဲ႕ အႏိုင္အထက္ ျပဳက်င့္မႈကို ခံၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ့္မင္းကိုယ့္ခ်င္း၊ ကိုယ့္ထီး ကိုယ့္နန္းနဲ႔ ႏွစ္ေပါင္းရာေထာင္ ခ်ီၿပီးေနလာခဲ့ၾကတဲ့ လူမ်ဳိးဘဝက ကုန္းေဘာင္ေခတ္ ဇာတ္သိမ္းခန္းမွာ နယ္ခ်ဲ႕ လက္ေအာက္ကို လြယ္လြယ္ကေလးနဲ႔ က်ေရာက္ခဲ့ရျခင္းဟာ ေခတ္မီတဲ့ တပ္မေတာ္ တစ္ရပ္မရိွခဲ့လုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေရးကို ေပါ့ေပါ့တန္တန္နဲ႔ သေဘာထားၾကရင္ ေခတ္သစ္ ကြၽန္ျပဳခံရျခင္းမ်ဳိးနဲ႔ ႀကံဳေတြ႕ၾကရဦးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပထဝီ အေနအထား အရေရာ၊ စီးပြားေရးအရပါ အခ်က္အခ်ာက်တဲ့ မိမိတုိ႔ႏိုင္ငံကို နယ္ခ်ဲ႕လက္သစ္ေတြ ဝင္ေရာက္ စြက္ဖက္ျခယ္လွယ္ လုိတဲ့အႏၲရာယ္ ရိွေနတာကို နားလည္ သေဘာေပါက္ၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ကို ကာကြယ္ဖုိ႔အတြက္ ကမၻာ့အဆင့္မီ တပ္မေတာ္တစ္ရပ္ရိွဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။ လက္ရိွ တပ္မေတာ္ကို အင္အားေတာင့္တင္းတဲ့ တပ္မေတာ္၊ စြမ္းရည္ရိွတဲ့တပ္မေတာ္၊ ေခတ္မီတဲ့တပ္မေတာ္၊ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ထက္ သန္တဲ့ တပ္မေတာ္ျဖစ္ေအာင္ အားလုံးဝိုင္းၿပီး တည္ေဆာက္ၾကရပါမယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေရး အတြက္ ႏိုင္ငံသားတုိင္းမွာ တာဝန္ရိွပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေရးကို ႏိုင္ငံသားအားလုံး ဝိုင္းၿပီး တာဝန္ယူၾကရ မွာျဖစ္ပါတယ္။

၂ဝဝ၈ခုႏွစ္က ျပည္သူလူထု အမ်ားစု ဆႏၵျပဳခဲ့ၾကတဲ့ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ဟာ အတည္ျဖစ္ၿပီး ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဤဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ပါျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ အညီ မိမိတုိ႔အစုိးရ အေနျဖင့္ တိက်စြာ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

နာယကႀကီးနဲ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားခင္ဗ်ား
စီးပြားေရး က႑မွာ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္မ်ားအတြင္း ေစ်းကြက္စီးပြားေရး စနစ္ေပၚေပါက္ လာေရးအတြက္ လုိအပ္တဲ့ အေျခခံ အေဆာက္အအုံမ်ား၊ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ား၊ လုပ္ထုံး လုပ္နည္းမ်ားကို ခ်မွတ္ထားခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ပုဂၢလိက ပိုင္ျပဳလုပ္ေရး အပါအဝင္ဖြဲ႕စည္း တည္ေဆာက္ပုံဆုိင္ရာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကိုလည္း လုပ္ေဆာင္ထားခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အေနနဲ႔ ေစ်းကြက္စီးပြားေရး စနစ္ပီပီျပင္ျပင္ ေပၚေပါက္လာဖုိ႔၊ ႏိုင္ငံနဲ႔ ျပည္သူရဲ႕ အနာဂတ္ လူမႈစီးပြားဘဝ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ျမင့္မား လာဖုိ႔အတြက္ အရွိန္ျမႇင့္ ေဆာင္ရြက္သြားၾကရမွာ ျဖစ္သလုိ ဘ႑ာေရးနဲ႔ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ၊ အခြန္အေကာက္ဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ားကိုလည္း လုိအပ္သလုိ ျပင္ဆင္ခ်မွတ္ က်င့္သုံး ေဆာင္ရြက္ သြားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

စီးပြားေရး မူဝါဒအျဖစ္ ေစ်းကြက္စီးပြားေရး စနစ္ကို က်င့္သုံးၿပီး စီးပြားေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေအာင္ျမင္ေအာင္ ခ်မွတ္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းစဥ္ေတြရဲ႕ အခ်ဳပ္ကေတာ့ ေစ်းကြက္ စီးပြားေရး စနစ္ပီျပင္စြာ ျဖစ္ထြန္းလာေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားဖုိ႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလုိ ေဆာင္ရြက္ရာမွာ ႏိုင္ငံေတာ္၊ ေဒသဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္း၊ သမဝါယမ၊ ပုဂၢလိက စတဲ့စီးပြားေရး အင္အားစု အားလုံးကို ေစ်းကြက္စီးပြား ေရးစနစ္ ေဘာင္အတြင္း သဟဇာတ မွ်တစြာျဖင့္ တစ္စုတစ္စည္းတည္း စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ ေအာင္ ရည္မွန္း ေဆာင္ရြက္ သြားပါ့မယ္။ ဒါ့အျပင္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔လုိ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရးက႑မွာ အဓိက အခန္းက႑က ပါဝင္တဲ့ အေသးစားနဲ႔ အလတ္စား စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား ရွင္သန္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကိုလည္း အဘက္ဘက္က အားေပး ကူညီေဆာင္ရြက္ သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

ေစ်းကြက္ စီးပြားေရးဆိုရာမွာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အေနနဲ႔ ႏိုင္ငံနဲ႔ျပည္သူ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈကို ေရွး႐ႈၿပီး ဖြင့္သင့္တာဖြင့္၊ ျပင္သင့္တာျပင္၊ ဖိတ္ေခၚသင့္တာ ဖိတ္ေခၚၿပီး ပီပီျပင္ျပင္ ေဆာင္ရြက္သြားမယ့္ ေစ်းကြက္စီးပြားေရး စနစ္မ်ဳိးကို ရည္မွန္းထားပါတယ္။ အဲဒီလုိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ လုပ္ေဆာင္ၿပီး ျဖစ္ထြန္း သီးပြင့္လာတဲ့ အက်ဳိးစီးပြားမ်ား ကိုလည္း အေျခခံ လူတန္းစား ေအာက္ေျခ အဆင့္အထိ ျပည္သူ တစ္ရပ္လုံးဆီကို စီးဆင္းပ်ံ႕ႏွံ႕ ေရာက္ရိွေစၿပီး အသီးသီးမွ်ေဝ ခံစားႏိုင္ေအာင္ ရည္မွန္းေဆာင္ရြက္ သြားပါ့မယ္။ အဲဒီလုိ ေအာက္ေျခအထိ အက်ဳိးစီးပြားေတြ စီးဆင္းပ်ံ႕ႏွံ႕ခံစား ႏိုင္ၿပီး ျပည္သူတစ္ရပ္လုံးရဲ႕ လူမႈစီးပြား ဘဝ တုိးတက္ျမင့္မား လာေအာင္ ရည္မွန္းကာ လုိအပ္တဲ့မူဝါဒေတြ၊ ဥပေဒေတြ ခ်မွတ္ျပ႒ာန္း ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေစ်းကြက္စီးပြားေရး စနစ္န႔ဲပတ္သက္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာမွာ အယူအဆ အမ်ဳိးမ်ဳိး ရိွၾကသလုိ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ ေတြလည္း ကြဲျပားျခားနား ၾကပါတယ္။ အခ်ဳိ႕ႏိုင္ငံေတြမွာ ေစ်းကြက္ကို လုံးဝလႊတ္ထား ေပးတာမ်ဳိး ရိွသလုိ အခ်ဳိ႕ ႏိုင္ငံေတြမွာေတာ့ အစုိးရက အတုိင္းအတာ တစ္ခုအထိဝင္ၿပီး ထိန္းေပး ေနရတာမ်ဳိးေတြလည္း ရိွပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အေနနဲ႔ကေတာ့ အစုိးရက အတုိင္းအတာ တစ္ရပ္အထိ ထိန္းသိမ္းပံ့ပုိး ေဆာင္ရြက္ေပးတဲ့ ေစ်းကြက္ စီးပြားေရး စနစ္မ်ဳိးကို ရည္မွန္းပါတယ္။ ဝင္ထိန္းေပးမယ္ ဆုိတာလည္း ေစ်းကြက္ရဲ႕ လြတ္လပ္မႈကုိ ထိန္းခ်ဳပ္လုိတဲ့ သေဘာမ်ဳိး မဟုတ္ဘဲ အရင္းရွင္၊ ဓနရွင္ႀကီးမ်ား၊ အခြင့္ထူးခံမ်ားက လက္ဝါးႀကီးအုပ္ ျခယ္လွယ္တာမ်ဳိး မျဖစ္ရေအာင္ ထိန္းေက်ာင္း တည့္မတ္ေပးတာမ်ဳိး ကိုသာ ရည္ရြယ္ပါတယ္။ အမ်ဳိးသား အက်ဳိးစီးပြားကို အေျခခံၿပီး ဝင္ေရာက္ ထိန္းေက်ာင္းမႈမ်ဳိးသာ လုပ္သြားမွာ ျဖစ္တဲ့အျပင္ တတ္ႏုိင္သမွ် ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္မႈ၊ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ အနည္းဆုံးျဖစ္ေအာင္ ရပ္တည္ ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလုိ ေဆာင္ရြက္တဲ့ ေနရာမွာ ဆင္းရဲခ်မ္းသာ ကြာဟမႈေလွ်ာ့ခ်ေရး၊ ၿမိဳ႕ျပေက်းလက္ လူေနမႈအဆင့္ ကြာဟမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးတုိ႔ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားၿပီး သဟဇာတမွ်တတဲ့ ေစ်းကြက္စီးပြားေရး စနစ္ ေပၚထြန္းလာေအာင္ လုပ္ ေဆာင္ဖုိ႔လုိပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္မွာ လုိအပ္ေနတဲ့ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားနဲ႔ နည္းပညာ ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ား ရရိွေစဖုိ႔အတြက္ ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ပုိမုိဆြဲေဆာင္ျခင္း၊ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ သြားမွာျဖစ္သလုိ ျပည္တြင္း တုိင္းရင္းသား လုပ္ငန္းရွင္မ်ားရဲ႕ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ႏိုင္ေအာင္လည္း ကူညီေဆာင္ရြက္ေပး သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္တစ္ခ်က္က တုိင္းျပည္ တကယ္ ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ေစခ်င္တယ္၊ စီးပြားေရး တကယ္ေအာင္ျမင္ ျမင့္မားေစခ်င္တယ္ ဆုိရင္ စက္မႈက႑ကို အဓိကထားၿပီး ေဆာင္ရြက္ရပါမယ္။ ဒါေၾကာင့္ တပ္မေတာ္အစုိးရက စက္မႈႏိုင္ငံ အဆင့္ကို လွမ္းတက္ႏိုင္ဖုိ႔ တတ္စြမ္းသမွ် ႀကိဳးပမ္း ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ယခုအခ်ိန္မွာ ေခတ္မီ စက္မႈႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံရဲ႕ အစခရီးကို စတင္ ေလွ်ာက္လွမ္းႏိုင္ခဲ့ၿပီး ဆက္လက္ တုိးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးလာမယ့္ အလားအလာ ေကာင္းမ်ားကိုလည္း ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔အေနနဲ႔ စက္မႈႏိုင္ငံ အဆင့္ တက္လွမ္းႏိုင္ဖုိ႔ ႀကိဳးပမ္းရာမွာ စုိက္ပ်ဳိးေရး က႑ကရရိွလာတဲ့ ဓနအင္အားႏွင့္ ျပည္တြင္းျပည္ပ အရင္းအႏွီးမ်ားကို ရယူၿပီး ေခတ္မီ စက္မႈႏိုင္ငံအျဖစ္ ထူေထာင္သြားဖုိ႔ ရည္မွန္းထားပါတယ္။

ေတာင္သူလယ္သမား၊ အလုပ္သမားမ်ားရဲ႕ လူမႈစီးပြားဘဝ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္လာေအာင္ အားေပးပံ့ပုိး ေဆာင္ရြက္သြားဖုိ႔လည္း ဆုံးျဖတ္ထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ေတာင္သူလယ္သမား အခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ ေရွာက္တဲ့ဥပေဒမ်ား အစဥ္ေခတ္မီ ျပည့္စုံေနေအာင္ ျပ႒ာန္း ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ စုိက္ပ်ဳိးေရးက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး၊ လယ္ယာထြက္ကုန္မ်ား သင့္တင့္ေသာ ေစ်းႏႈန္းရရိွေရး၊ လယ္ယာထြက္ကုန္မ်ား အရည္ အေသြးျမင့္မားေရး တုိ႔ကိုလည္း ျမႇင့္တင္လုပ္ေဆာင္ သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ အလုပ္သမားမ်ားနဲ႔ တစ္ေန႔စာတစ္ေန႔ ရွာေဖြစားၾကရတဲ့ လက္လုပ္လက္စား သမားမ်ား အတြက္လည္း အဓိကအားျဖင့္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း ေပါ မ်ားေရး၊ ကုန္ေစ်းႏႈန္း တည္ၿငိမ္ေရး၊ လုပ္ငန္းခြင္ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရး၊ လူမႈဖူလုံေရး ခံစားခြင့္မ်ား ရရိွေရးတုိ႔ကို ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမွာ ျဖစ္တဲ့အျပင္ အျခားတစ္ဖက္ကလည္း အနိမ့္ဆုံးလစာ သတ္မွတ္ခ်က္ကို လက္ရိွျဖစ္ေပၚ ေနတဲ့ လူေနမႈစရိတ္နဲ႔ မွ်တလုိက္ေလ်ာ ညီေထြျဖစ္ေအာင္ ညိႇႏႈိင္းႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္တြင္းမွာရိွတဲ့ အလုပ္သမားမ်ားရဲ႕ အခြင့္အေရးမ်ား သာမက ျပည္ပမွာ လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံသား အလုပ္သမားမ်ားရဲ႕ တရားဝင္ အခြင့္အေရးမ်ား အျပည့္အဝ ရရိွႏိုင္ဖုိ႔အတြက္ ကိုလည္း ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္ ေပးသြား မွာျဖစ္ပါတယ္။ အခ်ဳပ္ေျပာရရင္ ေတာင္သူလယ္သမားနဲ႔ အလုပ္သမားမ်ားဟာ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ အဓိကလူတန္းစား မ်ားျဖစ္တဲ့အတြက္ လုပ္လွ်င္ လုပ္သေလာက္ အက်ဳိးခံစားခြင့္ ရရိွေအာင္၊ သင့္တင့္မွ်တတဲ့ လူေနမႈဘဝကို ပုိင္ဆုိင္ၿပီး ေနာင္ေရးအတြက္ ပူပင္ေၾကာင့္ၾကဖုိ႔ မလုိတဲ့ အဆင့္မ်ဳိး ေရာက္ရိွလာေအာင္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အစုိးရအဖြဲ႕က ႀကိဳးပမ္း ေဖာ္ေဆာင္ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

နာယကႀကီးနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားခင္ဗ်ား
ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ႏိုင္ငံကို ေခတ္မီတဲ့၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတဲ့၊ တုိးတက္တဲ့ ဒီမုိကေရစီ ႏိုင္ငံေတာ္သစ္အျဖစ္ တည္ေဆာက္ ရာမွာ ထူးခြၽန္တဲ့ လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ျဖစ္တဲ့ အသိပညာရွင္၊ အတတ္ပညာရွင္ေတြ အမ်ားႀကီး လုိအပ္မွာျဖစ္ ပါတယ္။ အနာဂတ္ ႏိုင္ငံေတာ္ကို တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ၾကရမယ့္ မ်ဳိးဆက္သစ္ လူငယ္မ်ား အပါအဝင္ တစ္ႏိုင္ငံလုံးရဲ႕ လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ေရးဟာ အေျခခံက်တဲ့ လုိအပ္ခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အေနနဲ႔ ပညာေရး က႑ကို ႏိုင္ငံတကာ အဆင့္မီ ျမင့္မားလာေအာင္ တုိးတက္ျမႇင့္တင္ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမွာ ျဖစ္သလုိ လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ေရးကိုလည္း အေလးထား အားေပးေဆာင္ရြက္ သြားရမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ပညာေရးက႑မွာ အထူးဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ေဒသႀကီး (၂၄) ခု သတ္မွတ္ၿပီး တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္တုိင္းမွာ အဆင့္ျမင့္ ပညာမ်ားကို မိမိေဒသ အတြင္းမွာပဲ သင္ယူႏိုင္ေအာင္ တကၠသုိလ္၊ ေကာလိပ္မ်ား ရိွေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ အေျခခံပညာ အဆင့္မွာလည္း ေက်းလက္ေဒသမ်ားမွာ စာသင္ေက်ာင္းေပါင္း မ်ားစြာ ရိွေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လက္ရိွ က်င့္သုံးေနတဲ့ အခမဲ့ မသင္မေနရမူလတန္း ပညာေရးစနစ္ကို ႀကိဳးပမ္း အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္သြားမွာ ျဖစ္တဲ့အျပင္ လက္ရိွဖြင့္လွစ္ၿပီး တကၠသုိလ္၊ ေကာလိပ္မ်ား၊ အထက္တန္း၊ အလယ္တန္းနဲ႔ မူလတန္းေက်ာင္းမ်ားရဲ႕ အရည္အေသြး ျမႇင့္တင္ေရး၊ သင္ေထာက္ကူ ပစၥည္းမ်ားပုိမုိ အသုံးျပဳႏိုင္ေရး၊ ပညာေရး ဝန္ထမ္းမ်ားရဲ႕ အရည္ အခ်င္းျမင့္မားေရးနဲ႔ ၎တုိ႔ရဲ႕ လူမႈစီးပြားဘဝ ျမႇင့္တင္ႏိုင္ေရး၊ အလယ္တန္းနဲ႔ အထက္တန္းေက်ာင္း တက္ေရာက္ မႈႏႈန္းျမင့္မား လာေရးတုိ႔ကို ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ရင္း ႏိုင္ငံတကာ အဆင့္မီပညာေရး အဆင့္အတန္းကို တက္လွမ္းႏိုင္ဖုိ႔ ႀကိဳးပမ္းသြားၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကုလသမဂၢ အပါအဝင္ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာ အစုိးရ မဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ျပည္တြင္းလူမႈေရး အသင္းအဖြဲ႕မ်ားနဲ႔လည္း ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ဖက္ကလည္း ပုဂၢလိက က႑ပညာေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒျပ႒ာန္းၿပီး စနစ္တက် ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ သြားပါ့မယ္။ ဒါ့အျပင္ ျပည္ပမွာ အဆင့္ျမင့္ ပညာမ်ားကို သင္ယူေလ့လာႏိုင္ဖုိ႔ အတြက္ ပညာေတာ္သင္ဆုမ်ား၊ ျပည္တြင္းမွာ ပညာရည္ ထူးခြၽန္သူမ်ား အတြက္ ပညာသင္ ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ားကိုလည္း ေထာက္ပံ့ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

က်န္းမာေရး က႑မွာဆိုရင္လည္း ၿပီးခဲ့တဲ့ ဆယ္စုႏွစ္ ႏွစ္စုအတြင္း တုိးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္ခဲ့တဲ့ ေဆး႐ုံႀကီးမ်ားရဲ႕ အရည္အေသြးနဲ႔ က်န္းမာေရး ဝန္ထမ္းမ်ားရဲ႕ အရည္အေသြး ျမင့္မားေရးကို အေလးထား လုပ္ေဆာင္သြားမွာျဖစ္ ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ေက်းလက္က်န္းမာေရး ေဆးေပးခန္းမ်ားနဲ႔ က်န္းမာေရး လုပ္သားမ်ားရဲ႕ အရည္အေသြးနဲ႔ ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ား ကိုလည္း ျမႇင့္တင္ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိလုပ္ႏိုင္ဖုိ႔ အတြက္ ကုလသမဂၢ အပါအဝင္ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာ အစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ျပည္တြင္းလူမႈေရး အသင္းအဖြဲ႕ မ်ားနဲ႔လည္း ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ပုဂၢလိကက်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စနစ္တက်ရိွေစေရး အတြက္ လုိအပ္တဲ့ ဥပေဒမ်ား ျပ႒ာန္း ေဆာင္ရြက္သြားဖုိ႔လည္း ရိွပါတယ္။ အနာဂတ္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္၊ ျပည္သူနဲ႔ ပရဟိတ အဖြဲ႕ အစည္းမ်ား ပူးေပါင္းပါဝင္တဲ့ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ စနစ္တစ္ခုကို ထူေထာင္ၿပီး အေျခခံ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားကို တုိးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္သြားဖုိ႔ ရည္မွန္းထား ပါတယ္္။ အိတ္ခ်္အုိင္ဗီြ၊ ေအ့စ္၊ အဆုတ္ေရာဂါနဲ႔ ငွက္ဖ်ားစတဲ့ ေရာဂါသုံးမ်ဳိး ကာကြယ္ကုသေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အမ်ဳိးသားအဆင့္ စီမံခ်က္မ်ားမွာလည္း ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားနဲ႔ ပုိမုိပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

နာယကႀကီးနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားခင္ဗ်ား
အနာဂတ္ ဒီမုိကေရစီ ႏိုင္ငံေတာ္သစ္မွာ ႏိုင္ငံသားမ်ားရဲ႕ မူလအခြင့္အေရးမ်ားကို ဖြ႕ဲစည္းပုံ အေျခခံဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားနဲ႔ အညီ က်င့္သုံးႏိုင္ေရး ဟာလည္း ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အစုိးရအဖြဲ႕ရဲ႕ ဦးစားေပးလုပ္ငန္း တစ္ရပ္ျဖစ္ပါ တယ္။ ဥပေဒအရာမွာ ႏိုင္ငံသားအားလုံး တန္းတူခံစားခြင့္ ရရိွေအာင္ အကာအကြယ္ ေပးသြားမွာျဖစ္ၿပီး တရားေရး မ႑ိဳင္ကိုလည္း ခိုင္ခံ့ေအာင္ တည္ေဆာက္ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈဟာ လူတစ္ဦးခ်င္း ထိခုိက္ေစသည္ သာမက ႏိုင္ငံနဲ႔လူမ်ဳိးရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာကိုပါ ထိခိုက္ေစတဲ့အတြက္ ျပည္သူရဲ႕ အကူအညီကို ရယူၿပီး ထိေရာက္စြာ တားဆီးသြားပါမယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အေနနဲ႔ ႏိုင္ငံသားမ်ားရဲ႕ မူလအခြင့္အေရး၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အေျခခံဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္ဖုိ႔ အတြက္ တည္ဆဲ ဥပေဒမ်ားကို လုိအပ္ပါက ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ဖ်က္သိမ္းျခင္း၊ ဥပေဒအသစ္ ေရးဆြဲျပ႒ာန္းျခင္း တုိ႔ကို လုပ္ေဆာင္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလုိ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ဖုိ႔အတြက္ ေလ့လာသုံးသပ္မႈမ်ားကို အျမန္ဆုံးျပဳလုပ္ၿပီး ဒီေလ့လာေတြ႕ ရိွခ်က္မ်ား အေပၚ အေျခခံကာ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္အေနနဲ႔ လုိအပ္တဲ့ ဥပေဒျပဳေရးရာ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ဖုိ႔ အတြက္ ဆက္လက္တင္ျပသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဆက္လက္ၿပီး ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေဆာင္ရြက္ရမယ့္ ေနာက္ထပ္တာဝန္ တစ္ရပ္ကေတာ့ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးနဲ႔ ပတ္သက္ရင္ သစ္ေတာသစ္ပင္ ထိန္းသိမ္းေရးကို အေလးထားမွာ ျဖစ္သလုိ ေလထုညစ္ညမ္းမႈနဲ႔ ေရထုညစ္ညမ္းမႈမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ေရး၊ စက္႐ုံသုံးစြန္႔ပစ္ ပစၥည္းမ်ား ထိန္းသိမ္းၾကပ္မတ္ေရး၊ သဘာဝသားငွက္ တိရိစၧာန္မ်ား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း ဘက္စုံ ေထာင့္စုံက ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ဟာ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈနဲ႔ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး လုိအပ္ခ်က္ကို ဟန္ခ်က္ညီညီနဲ႔ ထိန္းညိႇ ေဆာင္ရြက္ေပးမယ့္ မူဝါဒတစ္ရပ္ကို ခ်မွတ္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ငန္းမ်ားမွာ ျပည္သူမ်ားနဲ႔ ပရဟိတလူမႈ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပါဝင္လာေအာင္ စည္း႐ုံး ေဆာင္ရြက္ သြားမွာျဖစ္ၿပီး ျပန္လည္ျပည့္ၿဖိဳးၿမဲ စြမ္းအင္ကဲ့သုိ႔ေသာ နည္းပညာေတြကို ကုန္က်စရိတ္ သက္သာစြာနဲ႔ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သုံးစြဲႏိုင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ဥပေဒ မ်ားကိုလည္း ျပန္လည္သုံးသပ္ၿပီး လုိအပ္သလုိ ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ျဖည့္စြက္ျခင္း၊ အသစ္ျပ႒ာန္း ႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းတုိ႔ကို အေလးထား လုပ္ေဆာင္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ဟာ ရရိွၿပီးျဖစ္တဲ့ အေျခခံေကာင္းမ်ားကို ဆက္ခံထိန္းသိမ္းၿပီး ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္မႈမ်ားကို တည္ေဆာက္ႏိုင္ဖုိ႔၊ ျမန္မာ့လူ႔ေဘာင္ အဖြဲ႕အစည္းကို သဟဇာတ မွ်တၿပီး စည္းလုံးညီၫြတ္တဲ့ လူ႔အဖြဲ႕ အစည္းအျဖစ္ တည္ေဆာက္ႏိုင္ဖုိ႔၊ ႏိုင္ငံသားမ်ားရဲ႕ မူလအခြင့္အေရးမ်ားကို အာမခံႏိုင္ဖုိ႔ဆုိတဲ့ ျပည္တြင္း ေရးရာမူဝါဒ မ်ားကို ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ကတိျပဳေျပာၾကား အပ္ပါတယ္ခင္ဗ်ား။

ကြၽန္ေတာ္တင္ျပခဲ့တဲ့ ျပည္တြင္းေရးရာမူဝါဒမ်ားကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္ဖုိ႔အတြက္ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရအဖြဲ႕အေနနဲ႔ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ဥပေဒျပဳေရး အစီအစဥ္မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ လႊတ္ေတာ္မ်ားသုိ႔ တင္သြင္းၿပီး အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္ေအာင္ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္-
(၁) တည္ဆဲဥပေဒမ်ားမွ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒပါျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ မဆီေလ်ာ္ေသာ အခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ျခင္း။
(၂) ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ မူလအခြင့္အေရးမ်ားကို အေျခခံဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ အညီေဖာ္ေဆာင္ ေပးႏိုင္မည့္ ဥပေဒၾကမ္းမ်ား တင္သြင္းျခင္း။
(၃) ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အၿငိမ္းစား ဝန္ထမ္းလစာမ်ားကို အေျခအေန အခ်ိန္အခါအရ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ သည့္ ဥပေဒၾကမ္း ျပ႒ာန္းျခင္း။
(၄) ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ လယ္ယာလုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဥပေဒမ်ား ျပဳစုႏိုင္ေရးေလ့လာ ျခင္း၊ လက္ရိွဥပေဒမ်ားကို ေခတ္ႏွင့္အညီ ျပင္ဆင္ႏိုင္ေရး အတြက္ ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္း။
(၅) အလုပ္သမားမ်ား၏ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းရရိွေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သည့္ ဥပေဒ မ်ားကို ေခတ္ႏွင့္အညီ ျပင္ဆင္ႏိုင္ေရး အတြက္ ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္း။
(၆) ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ လူမႈဖူလုံေရး ဥပေဒကို ေခတ္ႏွင့္အညီ ျပန္လည္ျပဳျပင္ေရး ဆြဲ၍ ဥပေဒၾကမ္းအျဖစ္ တင္သြင္းျခင္း။
(၇) ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး အဆင့္အတန္းျမႇင့္တင္ေရး အတြက္ ဥပေဒၾကမ္းမ်ား ျပ႒ာန္းျခင္း။
(၈) စတုတၴမ႑ိဳင္ျဖစ္တဲ့ သတင္းမီဒီယာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ မ်ားႏွင့္အညီ ေခတ္နဲ႔မေလ်ာ္ညီတဲ့ စာေပစာနယ္ဇင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒအခ်ဳိ႕ကို ျပင္ဆင္ျပ႒ာန္းျခင္း။
(၉) သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားျပ႒ာန္းျခင္း၊ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္း၊ သတၱဳ တူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဥပေဒမ်ားကို သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီေအာင္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ျခင္း။
(၁ဝ) ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ မေမွ်ာ္မွန္းႏိုင္ေသာ သဘာဝေဘး အႏၲရာယ္မ်ား ႏွင့္ပတ္သက္၍ ကူညီ ကယ္ဆယ္ေရး၊ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးႏွင့္ သဘာဝေဘး အႏၲရာယ္ ေရရွည္ ကာကြယ္ႏိုင္ေရး တုိ႔အတြက္ လုိအပ္သည့္ အစီအမံမ်ားကို ျပန္လည္သုံးသပ္၍ ျပင္ဆင္ေဆာင္ ရြက္ႏိုင္ရန္ ျပ႒ာန္းျခင္း။

နာယကႀကီးနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားခင္ဗ်ား
ျပည္တြင္းေရးရာ မူဝါဒအခ်ဳိ႕နဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ တင္ျပအၿပီးမွာ ႏိုင္ငံျခားေရးမူဝါဒကို ဆက္လက္တင္ျပလုိပါတယ္။ လြတ္လပ္ေရး ရရိွခ်ိန္က စတင္ၿပီး ႏိုင္ငံ့တာဝန္ကို ယူခဲ့တဲ့အစုိးရ အဆက္ဆက္ဟာ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး မူဝါဒမ်ား၊ သေဘာတရား ေရးရာမ်ားမွာသာ ကြဲျပားျခားနားမႈ ရိွခဲ့ေပမယ့္ ႏိုင္ငံျခားေရး မူဝါဒမွာေတာ့ ဘက္မလုိက္တဲ့၊ လြတ္လပ္ၿပီး တက္ၾကြတဲ့ ႏိုင္ငံျခားေရးမူဝါဒကို က်င့္သုံးျခင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲ ေနထုိင္ေရး မူႀကီး (၅)ခ်က္နဲ႔ အညီ ႏိုင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရးကို က်င့္သုံးျခင္းမ်ားမွာ တူညီခဲ့ၾကပါတယ္။ မည္သည့္ႏိုင္ငံႀကီးရဲ႕ ၾသဇာကုိမွ မနာခံခဲ့တာ၊ ႏိုင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရးမွာ မည္သည့္အုပ္စု ဘက္ကမွ ပါဝင္ခဲ့ျခင္း မရိွခဲ့တာ၊ မည္သည့္ႏိုင္ငံက ႏိုင္ငံျခား တပ္ဖြဲ႕ကိုမွ် ျမန္မာ့ေျမေပၚမွာ အေျခခ်ခြင့္မျပဳခဲ့တာ၊ မည္သည့္ႏိုင္ငံကိုမွ် ရန္စက်ဴးေက်ာ္ျခင္း၊ ျပည္တြင္းေရး ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္း မရိွခဲ့တာ၊ ႏိုင္ငံတကာနဲ႔ ေဒသတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ လုံၿခံဳေရးကို ထိပါးမႈ မျပဳခဲ့တာတုိ႔ဟာ အစဥ္အဆက္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံျခားေရး မူဝါဒရဲ႕ ဂုဏ္ယူစရာ အခ်က္မ်ားပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အစုိးရအဖြဲ႕အေနနဲ႔လည္း အဲဒီဂုဏ္ယူဖြယ္ရာ ႏိုင္ငံျခားေရးမူဝါဒ အစဥ္အလာမ်ားကိုပဲ မယိမ္း မယိုင္ဆက္ခံ က်င့္သုံးသြားမွာျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံအားလုံးနဲ႔ မိတ္ဝတ္မပ်က္ ဆက္ဆံသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ကုလသမဂၢ အပါအဝင္ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အာဆီယံ၊ ဘင္းမ္စတက္နဲ႔ အျခားေဒသတြင္း အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွာ တက္ၾကြစြာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရင္း ဂုဏ္သိကၡာရိွတဲ့ ကမၻာ့မိသားစုဝင္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအျဖစ္ တာဝန္ေက်ပြန္စြာ ထည္ထည္ဝါဝါ ရပ္တည္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဒီမုိကေရစီ စနစ္ပီပီျပင္ျပင္ ေပၚေပါက္လာတာ၊ ျမန္မာျပည္သူ မ်ားရဲ႕ လူမႈစီးပြား ဘဝဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္တာကို ျမင္လုိပါတယ္ဆုိတဲ့ ႏိုင္ငံအခ်ဳိ႕အေနနဲ႔လည္း ဒီေန႔ျမန္မာ့အေရး အျပဳ သေဘာျဖစ္ေပၚေျပာင္းလဲ တုိးတက္မႈမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳ လက္ခံေပးၾကဖုိ႔နဲ႔ လက္ရိွက်င့္သုံးေနတဲ့ ဖိအားေပးမႈမ်ား၊ ဆန္႔က်င္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားဘက္မွ အားေပး ေထာက္ပံ့ေနမႈမ်ား၊ စီးပြားေရး အႏိုင့္အထက္ ျပဳက်င့္မႈမ်ားကို အျမန္ဆုံး ရပ္ဆိုင္းၿပီး အေျခခံ ဥပေဒနဲ႔အညီ ေပၚေပါက္လာၿပီ ျဖစ္တဲ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အစုိးရအဖြဲသစ္နဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္တဲ့ နည္းလမ္းကို ေရြးခ်ယ္ ေဆာင္ရြက္သြားၾကဖုိ႔ အခ်ိန္တန္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ဖိတ္ေခၚတုိက္တြန္း အပ္ပါတယ္ခင္ဗ်ား။

နာယကႀကီးနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားခင္ဗ်ား
ဒီကေန႔ကစၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဒီမုိကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ စတင္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုပ္ငန္းစဥ္ရဲ႕ ပထမေျခလွမ္းျဖစ္တဲ့ ပါတီစုံ ဒီမုိကေရစီ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲႀကီး ေနာက္ပိုင္းမွာ ေရွ႕ဆက္ ေဆာင္ရြက္ရမယ့္ လုပ္ငန္းမ်ားစြာ က်န္ရိွေနပါေသးတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ ဥပေဒျပဳေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ တရားစီရင္ေရး က႑အားလုံးမွာ အေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီ ဒီမုိကေရစီ နည္းလမ္းတက် လုပ္ေဆာင္ေရးအတြက္ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ လုိအပ္သလုိ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရနဲ႔ တုိင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္အစုိးရမ်ား အၾကား၊ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္နဲ႔ တုိင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္မ်ား အၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ၊ အျပန္အလွန္ နားလည္မႈမ်ား ရရိွေအာင္ တည္ေဆာက္ ယူၾကရဦးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္အဆင့္ဆင့္မွာ ပါဝင္လာတဲ့ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အၾကားမွာလည္း ယုံၾကည္မႈ၊ အျပန္အလွန္ နားလည္မႈေတြကို တည္ေဆာက္ၾကရဦးမွာျဖစ္ ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ မူဝါဒလမ္းစဥ္ (၇) ရပ္အေပၚ သံသယရိွ ေနေသးတဲ့ အတြက္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒကို လက္မခံႏိုင္ေသး သူမ်ားကိုလည္း သူတုိ႔သံသယေတြ ေပ်ာက္ၿပီး အမ်ဳိးသား အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ ပါဝင္ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ လာေအာင္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕မွန္ကန္တဲ့ ေစတနာေတြကို ျပသႏိုင္ဖုိ႔ လုိအပ္ေနပါေသးတယ္။ အလားတူ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ဒီမုိကေရစီအသြင္ ကူးေျပာင္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေပၚ အျပဳသေဘာမျမင္ႏိုင္ေသးတဲ့ ႏိုင္ငံအခ်ဳိ႕ကိုလည္း ကြၽန္ေတာ္တုိ႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဒီမုိကေရစီစနစ္ကို မွန္မွန္ကန္ကန္၊ အႏွစ္သာရရိွရိွ က်င့္သုံး ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းစြမ္းေဆာင္ဖုိ႔ စိတ္ပိုင္းျဖတ္ထားၿပီး ျဖစ္တယ္ ဆုိတာကို သိျမင္နားလည္ လက္ခံလာေအာင္ ျပသဖုိ႔လုိပါ ေသးတယ္။

ဒီမုိကေရစီစနစ္ ကိုေျပာင္းလဲရာမွာ မိမိတုိ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား အတြင္းမွာ ဒီမိုကေရစီ က်င့္စဥ္မ်ား ထြန္းကားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ လုိသလုိ ျပည္သူလူထု အတြင္းမွာလည္း ဒီမုိကေရစီ က်င့္စဥ္မ်ားထြန္းကားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ လုိပါတယ္။ ဒီလုပ္ငန္းေတြကို လုပ္ေဆာင္တဲ့အခါ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အစိုးရအဖြဲ႕ဟာ လႊတ္ေတာ္ အတြင္းရိွ ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပရိွ စိတ္ရင္းေစတနာ မွန္ကန္တဲ့ ႏိုင္ငံေရး အင္အားစုမ်ား၊ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား အားလုံးနဲ႔ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း ကတိျပဳေျပာၾကား လုိပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ ႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသားမ်ားရဲ႕ အက်ဳိးစီးပြားကို လုိလားသူတုိင္းဟာ အေျခခံဥပေဒ ေဘာင္ထဲကသာ ႏိုင္ငံနဲ႔ လူမ်ဳိးအက်ဳိး ေဆာင္ရြက္ၾကဖုိ႔နဲ႔ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ပနည္းလမ္းမ်ား က်င့္သုံးၿပီး လက္ရိွ ဒီမိုကေရစီ ေဖာ္ေဆာင္မႈကို ပ်က္ျပားေအာင္၊ တရားဥပေဒစုိးမုိးမႈနဲ႔ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ ပ်က္ျပားေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ား မျပဳၾကဖုိ႔ တုိက္တြန္းေျပာၾကား လုိပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရအေနနဲ႔ အေျခခံဥပေဒ ေဘာင္အတြင္းက လုပ္ေဆာင္မႈ အားလုံးကို ႀကိဳဆုိမွာျဖစ္သလုိ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ပက လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား အားလုံးကိုလည္း လက္မခံဘဲ ထုိက္သင့္တဲ့ တားဆီးကာကြယ္မႈေတြ ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားလုိပါတယ္။

ဒီမုိကေရစီဟာ ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္နဲ႔ တြဲဖက္မွ ေအာင္ျမင္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ဒီမုိကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး ျဖစ္စဥ္အစမွာ တာဝန္ယူရတဲ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အစုိးရအဖြဲ႕ အေနနဲ႔ ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ ေပၚေပါက္လာေအာင္ အေလးထား လုပ္ေဆာင္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

နာယကႀကီးနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားခင္ဗ်ား
ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ တာဝန္သိမႈႏွင့္ လြတ္လပ္မႈကို ဟန္ခ်က္ညီညီ က်င့္သုံးႏိုင္တဲ့ ဒီမုိကေရစီစနစ္ကို ေအာင္ျမင္ ေအာင္ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ေရး တာဝန္ဟာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔အားလုံးရဲ႕ ပခုံးေပၚကို ဒီေန႔ က်ေရာက္လာခဲ့ပါၿပီ။ ျပည္သူမ်ားက ဒီတာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ဖုိ႔ အတြက္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ႀကီးမ်ား အေပၚ ယုံယုံၾကည္ၾကည္ အပ္ႏွင္းခဲ့ ၾကၿပီးျဖစ္သလုိ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ႀကီးမ်ား ကလည္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္ကို တာဝန္ယူဖုိ႔အတြက္ ကြၽန္ေတာ္နဲ႔ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရအဖြဲ႕ကို ယုံယုံၾကည္ၾကည္နဲ႔ အတည္ျပဳ အပ္ႏွင္းခဲ့ၾကၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိ အင္မတန္ ႀကီးေလးတဲ့ တာဝန္ႀကီးကို ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ဖုိ႔ အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ဟာ အားလုံးနဲ႔ ပူးေပါင္းလက္တြဲ ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား အေနနဲ႔လည္း လႊတ္ေတာ္အတြင္း လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာမွာ သေဘာထား အျမင္မ်ား ကြဲျပားေကာင္း ကြဲျပားမွာ ျဖစ္ေသာ္လည္း အမ်ဳိးသား အက်ဳိးစီးပြားကို တူညီတဲ့လုပ္ငန္း အျဖစ္ခံယူၿပီး ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္သြားႏိုင္ဖုိ႔ အႀကံျပဳလုိပါတယ္။ ထုိ႔အတူ ႏိုင္ငံေရးပါတီ အသီးသီးက လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အေနနဲ႔လည္း ဥပေဒျပဳေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာမွာ အမ်ားစု၏ ဆႏၵကို လုိက္နာျခင္း၊ အနည္းစုရဲ႕ဆႏၵကို အေလးထားျခင္း ဆုိတဲ့ ဒီမုိကေရစီ က်င့္စဥ္မ်ားနဲ႔အညီ အျပန္အလွန္ အေလးထား ဆက္ဆံသြားၾကဖုိ႔ တုိက္တြန္းလုိ ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးမွာ အစဥ္အလာလုိ ျဖစ္ေနတဲ့ အစုိးရနဲ႔ အတုိက္အခံဆုိတဲ့ ပဋိပကၡအသြင္ ေဆာင္တဲ့ အျမင္ သေဘာထားမ်ားကို ကိုင္စြဲျခင္းမျပဳဘဲ အမ်ဳိးသား အက်ဳိးစီးပြား အေပၚအေျခခံၿပီး လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား အျဖစ္ သေဘာထား လက္တြဲေဆာင္ရြက္ သြားၾကဖုိ႔လည္း အားလုံးကို တုိက္တြန္းလုိပါတယ္။

ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ဖုိ႔၊ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းဖုိ႔ အတြက္ဆုိရင္ အစုိးရရဲ႕ အာဏာစက္ဟာ တိုင္းျပည္ အႏွံ႕ပ်ံ႕ႏွံ႕ လႊမ္းၿခံဳသက္ဝင္ ေနရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္တြင္းမွာ အာဏာတည္သလုိ ႏိုင္ငံတကာ နယ္ပယ္မွာလည္း ေလးစား ခန္႔ညားေလာက္တဲ့ အဆင့္အတန္းမ်ဳိး ပိုင္ဆိုင္ေနရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အစုိးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၲရား တစ္ခုလုံးကို ေျပာင္းလဲလာတဲ့ ေခတ္စနစ္နဲ႔အညီ မြမ္းမံျပင္ဆင္မႈေတြ ျပဳလုပ္ရင္း တစ္ဖက္ကလည္း ခုိင္မာအား ေကာင္းတဲ့ အစုိးရတစ္ရပ္ အျဖစ္ ပိုင္ပိုင္ႏိုင္ႏိုင္ ရပ္တည္သြားႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

နာယကႀကီးနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားခင္ဗ်ား
ႏိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးနဲ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီဟာ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ကေန ဒီကေန႔အထိ ကာလအတြင္း အနာဂတ္ ဒီမုိကေရစီ ႏိုင္ငံေတာ္ အတြက္ လုိအပ္မယ့္ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးဆိုင္ရာ အေျခခံေကာင္းမ်ား ကို တည္ေဆာက္ေပးခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အေနနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ဆက္လက္တည္ေဆာက္ ရမယ့္ အနာဂတ္ ဒီမုိကေရစီ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ လုိအပ္တဲ့ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ၊ တရားဥပေဒစုိးမုိးမႈ၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ အေျခခံေကာင္းမ်ားကို ခုိင္ခုိင္မာမာ တည္ေဆာက္ေပးခဲ့တဲ့ ျပည္သူမ်ား၊ တပ္မေတာ္သားမ်ား၊ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္း မ်ားအားလုံးကို အထူးပဲ ေက်းဇူးတင္ရိွပါေၾကာင္း ေျပာၾကားလုိပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကလည္း ဒီလုပ္ေဆာင္ ခ်က္မ်ားကို အေလးထား မွတ္တမ္းတင္ေပးဖုိ႔ တုိက္တြန္းအပ္ပါတယ္ ခင္ဗ်ား။

နိဂုံးခ်ဳပ္အေနနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ကို တစ္ခဲနက္ ေထာက္ခံေရြးခ်ယ္ တာဝန္ေပးအပ္လုိက္တဲ့ ျပည္သူလူထုရဲ႕ အဆုံးအျဖတ္ အေပၚ တန္ဖုိးထားေလးစားၿပီး ႏိုင္ငံ့တာဝန္၊ ျပည္သူ႔တာဝန္မ်ားကို ဦးေဆြးဆံေျမ႕ ထမ္းရြက္ သည္ပုိးရင္း ႏိုင္ငံနဲ႔ ျပည္သူရဲ႕ အနာဂတ္ဘဝ သာယာလွပေအာင္ တရားမွ်တျခင္း၊ လြတ္လပ္ျခင္းနဲ႔ ညီမွ်ျခင္းတည္းဟူေသာ ေလာကပါလ တရားမ်ား ထြန္းကားတဲ့ ဒီမုိကေရစီ ႏိုင္ငံေတာ္ႀကီး ေရရွည္တည္တံ့ ရွင္သန္ေအာင္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ကုိယ္စြမ္းဥာဏ္စြမ္း ရိွသမွ်ႀကိဳးပမ္းျမႇင့္တင္ စြမ္းေဆာင္သြားပါမယ္လုိ႔ ကတိျပဳေျပာၾကားရင္း တစ္ဖက္ကလည္း ကြၽန္ေတာ္တုိ႔နဲ႔ အတူ အားလုံး စည္းစည္းလုံးလုံး ညီညီၫြတ္ၫြတ္နဲ႔ ကုိယ့္တုိင္းျပည္အတြက္ ပူးေပါင္းလက္တြဲ ေဆာင္ရြက္သြားၾကပါလုိ႔ ဖိတ္ေခၚ တုိက္တြန္းရင္း နိဂုံးခ်ဳပ္လုိက္ပါတယ္ ခင္ဗ်ား။ရက္စြဲ။ ။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ မတ္လ ၃0 ရက္
ေနရာ။ ။ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးခန္းမ၊ ေနျပည္ေတာ္

ႏိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏႇင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ ေၾကညာခ်က္အမႇတ္ ၅/ ၂၀၁၁ႏိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏႇင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ ေၾကညာခ်က္အမႇတ္ ၅/ ၂၀၁၁

၂၀၁၁ ခုႏႇစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၃၁ ရက္ေန႔မႇ စတင္၍ အာဏာတည္ခဲ့ေသာ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒႏႇင့္အညီ ဖြဲ႕စည္းသည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၊ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏႇင့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ တို႔တြင္ ဥပေဒျပဳေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏႇင့္ တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏႇင့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအား သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားႏႇင့္အညီ ဖြဲ႕စည္းျခင္း၊ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ျခင္းႏႇင့္ လႊတ္ေတာ္၏ သေဘာတူညီခ်က္ ရယူျခင္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ပါ၍ သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားႏႇင့္အညီ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ျခင္း၊ လႊတ္ေတာ္၏ သေဘာတူညီခ်က္ ရယူျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ၿပီးသည့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအား ၂၀၁၁ ခုႏႇစ္ မတ္လ ၃၀ ရက္ေန႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ကတိသစၥာ ျပဳၿပီးသည့္ အခ်ိန္မႇစ၍ ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏႇင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီက က်င့္သုံးလ်က္ရႇိသည့္ ဥပေဒျပဳေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏႇင့္ တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာ အာဏာမ်ားကို လႊဲေျပာင္းေပးလိုက္ေၾကာင္း ေၾကညာလိုက္သည္။ အထက္အပိုဒ္ ၂ ပါ အတိုင္း ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ပုဂၢိဳလ္မ်ား ကတိသစၥာျပဳၿပီးသည့္ အခ်ိန္မႇစ၍ ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏႇင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီကို ဖ်က္သိမ္းလိုက္သည္


 
MYANMAR GAZETTE - မီးျပတုိက္