နိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္၏ မိန္႔ခြန္း ( ၃၁ ၊ ၀၃ ၊ ၂၀၁၁ )

Thursday, March 31, 2011

တက္ေရာက္ လာၾကတဲ့ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားမွ အႀကီးအကဲမ်ား ကုိယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ က်န္းမာ ခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ ႏုိင္ငံအက်ဳိး၊ ျပည္သူ႕အက်ဳိးကုိ ဆတက္ထမ္းပုိး တုိးၿပီး ေဆာင္ရြက္ ႏုိင္ၾကပါေစလုိ႔ ဆုမြန္ေကာင္း ေတာင္းရင္း ႏႈတ္ခြန္း ဆက္သ လိုက္ပါတယ္။

၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၃၁ ရက္ေန႔မွ စတင္ခဲ့တဲ့ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ဟာ မေန႔က ၿပီးဆုံးခဲ့ပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ အစည္း အေဝး ကေန ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ တရားစီရင္ေရးနဲ႔ ဥပေဒျပဳေရး က႑ အသီးသီးမွာ တာဝန္ ယူၾကမယ့္ အဖဲြ႕ အစည္းမ်ား၊ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ ေပးခဲ့သလုိ တုိင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အသီးသီးကလည္း မိမိတုိ႔ ေဒသ မ်ားမွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ တရားစီရင္ေရးနဲ႔ ဥပေဒျပဳေရး က႑ အသီးသီးမွာ တာဝန္ ယူၾကမယ့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ဟာ ႏုိင္ငံေတာ္ေရွ႕ဆက္သြားရမယ့္ မူဝါဒလမ္းစဥ္ (၇)ရပ္ရဲ႕ ေနာက္ဆုံး အဆင့္ျဖစ္တဲ့ လႊတ္ေတာ္မွ ေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ေသာ ႏုိင္ငံေတာ္ အႀကီးအကဲမ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္မွ ဖဲြ႕စည္းေပးေသာ အစုိးရ အဖြဲ႕ႏွင့္ အာဏာပုိင္ အဖဲြ႕အစည္း မ်ားျဖင့္ ေခတ္မီဖံြ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ေသာ ဒီမုိကေရစီ ႏုိင္ငံေတာ္သစ္ တည္ေဆာက္ျခင္း ဆုိတဲ့ အဆင့္ကုိ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီအဆင့္ကုိ အေကာင္အထည္ ေဖာ္တဲ့ေနရာမွာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အားလုံး သိရွိထားသင့္တဲ့ သေဘာထားမ်ား၊ လုိက္နာသင့္တဲ့ မူဝါဒ မ်ားကုိ ရွင္းလင္းေျပာၾကား လုိပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အားလုံးဟာ ေခတ္မီဖံြ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ေသာ ဒီမုိကေရစီ ႏုိင္ငံေတာ္သစ္ကုိ တည္ေဆာက္ ႏုိင္ဖုိ႔ အတြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ တရားစီရင္ေရး က႑မ်ားကုိ တာဝန္ယူ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရမယ့္ သူမ်ား ျဖစ္တဲ့ အတြက္ မူဝါဒလမ္းစဥ္ (၇)ရပ္ရဲ႕ ေနာက္ဆုံး အဆင့္ကုိ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေအာင္ မဆုတ္မနစ္ ႀကိဳးပမ္း လုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ တာဝန္ ရွိသူေတြလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ဒီကေန႔ ရွင္းလင္း ေဆြးေႏြးမယ့္ အခ်က္မ်ား၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားဟာ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ အနာဂတ္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အတြက္ အေရးႀကီး တယ္လို႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္။

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားမွ အႀကီးအကဲမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရအဖဲြ႕ဝင္ ဝန္ႀကီးမ်ားနဲ႔ ဒုတိယဝန္ႀကီးမ်ား ခင္ဗ်ား
အစုိးရ အဖဲြ႕သစ္ရဲ႕ အေရးႀကီးဆုံး လုပ္ငန္းစဥ္ ကေတာ့ ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ (Good Governance) နဲ႔ သန္႔ရွင္းေသာ အစုိးရ (Clean Government) ေပၚေပါက္လာေအာင္ ဝုိင္းဝန္ႀကိဳးပမ္း လုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလုိ ျဖစ္ဖုိ႔အတြက္ ဆုိရင္ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရနဲ႔ တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္ အစုိးရအဖြဲ႕ အသီးသီးရဲ႕ လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားဟာ ပြင့္လင္းမႈ ရွိရပါမယ္၊ တာဝန္ခံမႈ ရွိရပါမယ္၊ ဖဲြ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ၊ တည္ဆဲ ဥပေဒမ်ားနဲ႔ ကုိက္ညီမႈ ရွိရပါမယ္၊ ျပည္သူလူထု ဆႏၵ သေဘာထားကုိ အေလးထား ရပါမယ္၊ အားလုံး ပါဝင္ႏုိင္မႈ ရွိရပါမယ္၊ အစုိးရအဖဲြ႕ရဲ႕ လုပ္ငန္းမ်ားဟာ သြက္လက္ၿပီး ထိေရာက္မႈ ရွိဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။

အစုိးရ အဖြဲ႕ရဲ႕ ဒုတိယ လုပ္ငန္းစဥ္ ကေတာ့ ဒီမုိကေရစီ က်င့္စဥ္ (Democratic Practices) မ်ား ထြန္းကားေရးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီကေန႔ ဆုိရင္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ႏုိင္ငံမွာ ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္တဲ့ ဒီမုိကေရစီ ႏုိင္ငံေတာ္ကုိ ထူေထာင္ႏုိင္ဖုိ႔ အတြက္ အေျခခံ အုတ္ျမစ္ျဖစ္တဲ့ ဖဲြ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒ တစ္ရပ္ ရွိေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီဖဲြ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒ ကေန ေပၚထြက္လာတဲ့ ဥပေဒျပဳေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနဲ႔ တရား စီရင္ေရး မ႑ိဳင္မ်ား ဟာလည္း သက္ဝင္ လႈပ္ရွားေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္သူေတြ အေနနဲ႔လည္း ၄င္းတုိ႔ရဲ႕ ဆႏၵ အတုိင္း လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္ ႏုိင္ခြင့္နဲ႔ မိမိကုိယ္တုိင္ ေရြးခ်ယ္ ခံပုိင္ခြင့္မ်ားကုိ ရရွိေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေတြ အားလုံးဟာ စည္းကမ္းျပည့္ဝတဲ့ ဒီမုိကေရစီ စနစ္ ေပၚေပါက္ႏုိင္ဖို႔ အတြက္ လိုအပ္တဲ့ အေျခခံ ေကာင္းမ်ားပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီအေျခခံေကာင္း မ်ားကေန ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ဒီမုိကေရစီ စနစ္ကုိ ခုိင္ခုိင္မာမာ၊ အႏွစ္သာရ ရွိရွိ၊ မွန္မွန္ကန္ကန္ က်င့္သုံးႏုိင္ဖုိ႔ ဆုိရင္ အစုိးရအဖဲြ႕အတြင္းမွာေရာ၊ ဌာနဆုိင္ရာ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား မွာေရာ၊ ျပည္သူလူထု အတြင္းမွာပါ ဒီမုိကေရစီ က်င့္စဥ္မ်ား ထြန္းကားဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။ အဲဒီလုိ ထြန္းကားဖုိ႔ ဆုိရင္ ျပည္သူမ်ား အေနနဲ႔ မိမိတို႔ရဲ႕ လြတ္လပ္ခြင့္နဲ႔ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ က်င့္သုံးရာမွာ ဥပေဒ နဲ႔အညီ ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ထုံးစံမ်ား၊ က်င့္ဝတ္မ်ား နဲ႔အညီ က်င့္သုံးဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။

အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဆုိင္ရာ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား ဘက္ကလည္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာမွာ ျဖစ္ေစ၊ ဥပေဒမ်ား၊ လုပ္ထုံး လုပ္နည္းမ်ားကုိ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရာမွာ ျဖစ္ေစ ႏုိင္ငံသားမ်ားရဲ႕ မူလ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ဟန္႔တားပိတ္ပင္ သကဲ့သုိ႔ မျဖစ္ေစဘဲ၊ အဲဒီ အခြင့္အေရး မ်ားကုိ နည္းမွန္လမ္းမွန္နဲ႔ ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ အက်ဳိးစီးပြား၊ လူမႈ အဖြဲ႕အစည္းရဲ႕ အက်ဳိးစီးပြား မ်ားကုိ မထိခုိက္ေစဘဲ က်င့္သုံးႏုိင္ေအာင္ ကူညီထိန္းေက်ာင္း ေပးဖုိ႔ အတြက္သာ ရည္ရြယ္ လုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။

အလားတူပဲ မိမိတုိ႔ လုပ္ငန္း တာဝန္မ်ားကုိ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရာမွာ ျပည္သူမ်ားရဲ႕ သေဘာထားေတြ၊ တုန္႔ျပန္မႈေတြ ကုိလည္း အေလးထားဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။ အဲဒီလို ျပည္သူမ်ား ကေရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဆုိင္ရာ အဖဲြ႕ အစည္းမ်ား အေနနဲ႔ပါ လြတ္လပ္မႈနဲ႔ တာဝန္သိမႈ၊ လြတ္လပ္မႈနဲ႔ စည္းကမ္းရွိမႈ မ်ားကုိ မွန္မွန္ကန္ကန္ က်င့္သုံးၾကမယ္ ဆုိရင္ ျမန္မာ့ လူ႕ အဖဲြ႕အစည္းဟာ ဒီမုိကေရစီ က်င့္စဥ္မ်ား ထြန္းကားတဲ့ လူ႔အဖဲြ႕အစည္း ျဖစ္လာမွာ ေသခ်ာပါတယ္။

ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားမွ အႀကီးအကဲမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရအဖဲြ႕ဝင္ ဝန္ႀကီးမ်ားနဲ႔ ဒုတိယ ဝန္ႀကီးမ်ား ခင္ဗ်ား

ေနာက္ထပ္ အေလးထား လုပ္ေဆာင္ရမယ့္ လုပ္ငန္း တစ္ခုကေတာ့ တရားဥပေဒ စိုးမုိးေရး ျဖစ္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံေတာ္ကုိ ေခတ္မီဖံြ႕ၿဖိဳး တုိးတက္တဲ့ ဒီမုိကေရစီ ႏုိင္ငံေတာ္ အျဖစ္ တည္ေဆာက္ႏုိင္ဖို႔ အတြက္ တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရးဟာ မျဖစ္မေန လုိအပ္ပါတယ္။ တရား ဥပေဒ စုိးမုိးေရး အတြက္ လုပ္ေဆာင္ရာမွာ တရား စီရင္ေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွာ တာဝန္ရွိသလုိ ဥပေဒ စုိးမုိးေရး ဆုိင္ရာ အဖဲြ႕အစည္း မ်ား မွာလည္း တာဝန္ရွိပါတယ္။

တရားစီရင္ေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အေနနဲ႔ တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရး အတြက္ လုပ္ေဆာင္ရာမွာ ဖဲြ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒမွာ ျပ႒ာန္းထားတဲ့ ဥပေဒနဲ႔ အညီ လြတ္လပ္စြာ တရား စီရင္ေရး၊ ဥပေဒအရာ ကန္႔သတ္ခ်က္ မ်ားမွအပ ျပည္သူ႔ ေရွ႕ေမွာက္တြင္ တရားစီရင္ေရး၊ အမႈမ်ားတြင္ ဥပေဒအရ ခုခံေခ်ပခြင့္ႏွင့္ အယူခံပုိင္ခြင့္ ရရွိေရး ဆုိတဲ့ တရားစီရင္ေရး မူမ်ားအတုိင္း ရပ္တည္ လုပ္ေဆာင္သြားဖုိ႔ လုိပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ဖဲြ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒမွာ ျပည္ေထာင္စု တရား လႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ ကုိ စာခြၽန္ေတာ္ အမိန္႔မ်ား ထုတ္ဆင့္ခြင့္ အာဏာအပ္ႏွင္း ေပးထားသလုိ ျမန္မာႏုိင္ငံ သမုိင္းမွာ ပထမဆုံး အႀကိမ္အျဖစ္ ႏုိင္ငံေတာ္ ဖဲြ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒ ဆုိင္ရာ ခုံရုံးကုိလည္း ဖဲြ႕စည္း ေပးထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအဖဲြ႕အစည္း မ်ားဟာ ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ အဓိက မ႑ိဳင္ႀကီး သုံးခုအနက္ တစ္ခု အပါအဝင္ ျဖစ္တဲ့ တရား စီရင္ေရး မ႑ိဳင္ မယိမ္းယုိင္ ရေအာင္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ သြားရမွာ ျဖစ္သလုိ ဖဲြ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ မ်ားကုိ အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆုိျခင္း၊ ဥပေဒျပဳ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖဲြ႕အစည္း မ်ားရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ မ်ားကုိ ဖဲြ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒနဲ႔ ညီ မညီ စိစစ္ျခင္း တုိ႔ကုိ မွန္မွန္ကန္ကန္ တိတိက်က် ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။

ဥပေဒ စုိးမုိးေရး ဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အေနနဲ႔ ကလည္း ဥပေဒ စုိးမုိးေရးကုိ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရာမွာ ေက်ာသား ရင္သား မခြဲျခားဘဲ လုပ္ေဆာင္ဖုိ႔၊ မိမိတုိ႔ ကုိယ္တုိင္ကလည္း တရား ဥပေဒကုိ စံနမူနာျပ ေစာင့္ထိန္းဖုိ႔ လုိပါတယ္။ တရားေရး မ႑ိဳင္ ကလည္း ေျဖာင့္မတ္ မွန္ကန္မယ္၊ ဥပေဒ စုိးမုိးေရး ဆုိင္ရာ အဖဲြဲ႕အစည္း မ်ားကလည္း ဥပေဒ နဲ႔အညီ ျပဳမူက်င့္ႀကံ လုပ္ကုိင္ၾကမယ္ ဆုိရင္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ႏုိင္ငံမွာ တရားဥပေဒ စုိးမုိးၿပီး စည္းကမ္း ျပည့္ဝတဲ့ ဒီမုိကေရစီ စနစ္ကုိ က်င့္သုံးႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရးလုိပဲ ေနာက္ထပ္ အေလးထား လုပ္ကုိင္ရမယ့္ လုပ္ငန္းစဥ္ တစ္ခုကေတာ့ အစုိးရ လုပ္ငန္းမ်ား လ်င္ျမန္ သြက္လက္ေရးနဲ႔ ထိေရာက္မႈ ရွိေရးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အစုိးရ အဖဲြ႕အေနနဲ႔ လက္ရွိ (၅)ႏွစ္ စီမံကိန္းပါ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္ေအာင္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏုိင္ဖုိ႔ အတြက္ အရွိန္အဟုန္နဲ႔ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္သြားဖို႔ လုိပါတယ္။ ႏုိင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္း သာယာေရးနဲ႔ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရး ေကာင္စီ အေနနဲ႔ ႏုိင္ငံေတာ္ အတြက္ လုိအပ္တဲ့ အေျခခံ ေကာင္းမ်ား တည္ေဆာက္ ေပးခဲ့ၿပီး ျဖစ္တဲ့အတြက္ အဲဒီ အေျခခံေကာင္း မ်ားကုိ အသုံးျပဳၿပီး စီးပြားေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ပုိ႔ေဆာင္ေရး၊ ဆက္သြယ္ေရး၊ ေဆာက္လုပ္ေရး စသည္ျဖင့္ က႑ေပါင္းစုံမွာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား၊ ရလဒ္ ေကာင္းမ်ား ရရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ သြားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

သို႔ေသာ္ အဲဒီလုိ လုပ္ေဆာင္ရာမွာ ရည္မွန္းခ်က္ ေအာင္ျမင္ေရး အတြက္ လုပ္ထုံး လုပ္နည္းမ်ား၊ စည္းကမ္းမ်ားကုိ လ်စ္လ်ဴ ရႈျခင္း၊ ကုန္က်စရိတ္ႏွင့္ အေလအလြင့္ မ်ားကုိ အေလး မထားျခင္း စတဲ့ အစြန္းတရား မ်ားကုိ ေရွာင္ရွားဖုိ႔ လုိပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး မိမိတုိ႔ အစုိးရ အဖဲြ႕ဟာ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္မွ တစ္ဆင့္ ျပည္သူမ်ားကုိ တာဝန္ခံရတဲ့ အဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္တာေၾကာင့္ ျပည္သူ႔ဆႏၵ သေဘာထားနဲ႔ လုိအပ္ခ်က္မ်ား ကိုလည္း အေလးထားဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။
တစ္ဖက္ကလည္း စတုတၴ မ႑ိဳင္ျဖစ္တဲ့ စာနယ္ဇင္းမ်ားရဲ႕ အခန္းက႑ကို အေလးထားဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။ စာနယ္ဇင္း မ်ားက တစ္ဆင့္ ျပည္သူေတြ သိသင့္တဲ့ အခ်က္မ်ားကုိ အသိေပး သြားဖို႔ လုိသလုိ စာနယ္ဇင္းမ်ားက အျပဳ သေဘာေဆာင္ အႀကံျပဳခ်က္ မ်ားကုိလည္း အေလးထားဖုိ႔ လုိအပ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အစုိးရအဖြဲ႕ရဲ႕ လုပ္ငန္းမ်ား လ်င္ျမန္ သြက္လက္ေရးနဲ႔ ထိေရာက္မႈ ရွိေရးအတြက္ ေနာက္ထပ္ လုိအပ္ခ်က္ ကေတာ့ ဝန္ႀကီး ဌာနမ်ား အတြင္း ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈနဲ႔ ေပါင္းစပ္ ညႇိႏႈိင္းမႈ ေကာင္းမြန္ေရးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အခုဆိုရင္ ဖဲြ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒ အရ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရ သာမက တုိင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္ အစုိးရမ်ားပါ ရွိလာၿပီ ျဖစ္တဲ့ အတြက္ အစုိးရ အဖဲြ႕မ်ား အတြင္း ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈနဲ႔ ေပါင္းစပ္ ညႇိႏႈိင္းမႈ ေကာင္းမြန္ေရးဟာ ပုိၿပီး အေရးႀကီး လာၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ယေန႔ ေဆာင္ရြက္ ေနရတဲ့ ႏုိင္ငံ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားဟာ ႀကီးမား က်ယ္ျပန္႔တဲ့ အတြက္ တစ္ဦးေကာင္း၊ တစ္ေယာက္ေကာင္း၊ ဌာန တစ္ခုတည္း စြမ္းအားနဲ႔ လုပ္ေဆာင္လုိ႔ မရႏုိင္ပါဘူး။ ဒီလုိပဲ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ တစ္ခုတည္း၊ တုိင္းေဒသႀကီး အဆင့္ တစ္ခုတည္း၊ ျပည္နယ္ အဆင့္ တစ္ခုတည္း နဲ႔လည္း အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လုိ႔ မရႏုိင္ပါဘူး။ ဒါ့ေၾကာင့္ အစုိးရအဖဲြ႕အတြင္းမွာ အထက္ေအာက္နဲ႔ ေဘးတိုက္ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရး၊ ေပါင္းစပ္ ညႇိႏႈိင္းေရးဟာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား လ်င္ျမန္ သြက္လက္ ထက္ျမက္ေရး အတြက္ အလြန္ အေရးႀကီး ပါတယ္။

ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ အဖဲြ႕အစည္း မ်ားမွ အႀကီးအကဲမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရ အဖဲြ႕ဝင္မ်ား ဝန္ႀကီးမ်ားနဲ႔ ဒုတိယ ဝန္ႀကီးမ်ား ခင္ဗ်ား

အခုဆုိရင္ အိမ္နီးခ်င္း ႏုိင္ငံမ်ားနဲ႔ ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္းအဝန္း အားလုံးက ဖဲြ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒ အရ ေပၚထြက္လာတဲ့ အစုိးရ အဖြဲ႕ရဲ႕ ပုံသ႑ာန္က ဘာလဲ၊ လုပ္ငန္း တာဝန္ေတြကုိ ဘယ္လုိ ထမ္းေဆာင္မွာလဲ၊ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္နဲ႔ တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္ အဆင့္ အစုိးရ အဖဲြ႕မ်ားရဲ႕ ဆက္ဆံမႈ၊ ေပါင္းစပ္ ညႇိႏႈိင္းမႈ အေျခအေနက ဘယ္လုိလဲ ဆုိတာကုိ စိတ္ဝင္တစား ေစာင့္ၾကည့္ ေနၾကၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။

အလားတူပဲ ျပည္သူမ်ား ကလည္း အစုိးရသစ္ရဲ႕ အသြင္ သ႑ာန္နဲ႔ အႏွစ္သာရ၊ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္၊ အနာဂတ္ အစီအမံ စတာေတြကုိ ေမွ်ာ္လင့္တႀကီးနဲ႔ ေစာင့္ၾကည့္ ေနၾကၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ဒီမုိကေရစီ စနစ္ဟာ အခုမွ ေမြးဖြား ကာစပဲ ရွိပါေသးတယ္။ ရင့္က်က္ဖြံ႕ၿဖိဳး လာေအာင္ တည္ေဆာက္ ၾကရဦးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလို တည္ေဆာက္တဲ့ ေနရာမွာ ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ေရးရာ မ်ားကုိ တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ရတဲ့ အစုိးရ အဖဲြ႕အစည္း အဆင့္ဆင့္ရဲ႕ က႑ဟာ အင္မတန္မွ အေရးႀကီး ပါတယ္။ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ေရးရာ မ်ားဟာ ျပည္သူေတြရဲ႕ ေန႔စဥ္ လူေနမႈ ဘဝအေပၚ အဓိက လႊမ္းမုိးေနတဲ့ ကိစၥမ်ားလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္သူေတြက စနစ္တစ္ခု ေကာင္း မေကာင္း ဆုံးျဖတ္ရာမွာ သူတုိ႔ရဲ႕ ေန႔စဥ္ လူေနမႈ ဘဝအေပၚမွာ ဘယ္လုိ အက်ဳိး သက္ေရာက္တယ္ ဆုိတာနဲ႔ပဲ တုိင္းတာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ယႏၲရားက ျပည္သူေတြရဲ႕ လူေနမႈဘဝ၊ လူမႈစီးပြား ဘဝကုိ အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႕ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ ေပးႏိုင္မယ္ဆုိရင္၊ ျပည္သူ႔ ဝန္ထမ္းမ်ားက ျပည္သူေတြကုိ မွ်မွ်တတ ဆက္ဆံမယ္ ဆုိရင္၊ ျပည္သူေတြဟာ တရား ဥပေဒရဲ႕ ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္မႈ ေအာက္မွာ ေအးခ်မ္းစြာ ေနထုိင္လုပ္ကုိင္ စားေသာက္ႏုိင္မယ္ ဆုိရင္ ဒီအုပ္ခ်ဳပ္ေရး မ႑ိဳင္ကုိ ေဖာ္ေဆာင္ ေပးထားတဲ့ အေျခခံ ဥပေဒကုိ ယုံၾကည္ အားကုိးမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဥပေဒျပဳေရး လုပ္ငန္းေတြကုိ ေဆာင္ရြက္ ေပးေနတဲ့ ဥပေဒျပဳ အဖဲြ႕အစည္းေတြ၊ ဥပေဒျပဳ အဖဲြ႕အစည္း မ်ားမွာ တာဝန္ယူေနတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြကုိ ယုံၾကည္ အားကုိးမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္တ့ဲ ဒီမုိကေရစီ ႏုိင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္တဲ့ ေနရာမွာ အခု ပထမဆုံး ငါးႏွစ္ဟာ အေရးႀကီးဆုံး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီငါးႏွစ္မွာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အေနနဲ႔ ခုိင္မာ မွန္ကန္တဲ့ ေျခလွမ္းေတြကုိ လွမ္းႏုိင္မယ္ ဆုိရင္ အနာဂတ္ ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ ေရွ႕ခရီးဟာ ေျဖာင့္ျဖဴးေ နၿပီလုိ႔ ဆုိႏုိင္ပါတယ္။ ဒီလို ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ဖုိ႔ အတြက္ မိမိတုိ႔ အစုိးရဟာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ စနစ္ ေကာင္းမြန္တဲ့ (Good Governance) အစုိးရေကာင္း တစ္ရပ္ ျဖစ္ရပါမယ္။ သန္႔ရွင္းတဲ့ (Clean Government) အစုိးရ ျဖစ္ဖုိ႔ လုိပါတယ္။

အစုိးရေကာင္း တစ္ရပ္ျဖစ္ဖုိ႔ အတြက္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေကာင္းဖုိ႔ လုိပါတယ္။ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ေကာင္းဖုိ႔ လုိပါတယ္။ ျပည္သူေတြ အေပၚ ေစတနာ ထားရပါမယ္။ ျပည္သူရဲ႕ အက်ဳိးစီးပြားကုိ အကာအကြယ္ ေပးရပါမယ္။ ျပည္သူကုိ အလုပ္အေကြၽး ျပဳၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

သန္႔ရွင္းတဲ့ (Clean Government) ျဖစ္ဖုိ႔ အတြက္ကေတာ့ အဂတိတရား ကင္းရွင္းဖို႔ လုိပါအပ္တယ္။ လာဘ္ေပး လာဘ္ယူ ျခင္းဟာ တုိင္းျပည္နဲ႔ လူမ်ဳိးရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာကုိ ထိခိုက္ ေစျခင္းေၾကာင့္ မိမိကုိယ္တုိင္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိမိတာဝန္ ယူရတဲ့ အဖဲြ႕အစည္းအား လည္းေကာင္း ကင္းကင္းရွင္းရွင္း ရွိေအာင္ ထိန္းေက်ာင္းၾကပ္မတ္ သြားၾကဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံေတာ္က အပ္ႏွင္းထားတဲ့ လုပ္ပုိင္ခြင့္ကုိ တစ္လြဲအသုံးခ်ၿပီး မိမိ အေပါင္းအသင္း ေရာင္းရင္းေတြ ျဖစ္လုိ႔ အခြင့္အေရး ပုိေပးတာေတြ၊ မိမိရဲ႕ ေဆြမ်ဳိး သားခ်င္းေတြ ျဖစ္လုိ႔ အခြင့္အလမ္းေတြ ပုိၿပီး ဖန္တီး ေပးတာေတြ မလုပ္မိဖုိ႔ အထူး အေရးႀကီး ပါတယ္။ ဒါေတြကုိ ေရွာင္ၾကဥ္ႏုိင္မွ သန္႔ရွင္းတဲ့ (Clean Government) အျဖစ္ မွတ္ေက်ာက္ တင္ခံ ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

နိဂုံးခ်ဳပ္ အေနနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္ အထူး အေလးထား ေျပာၾကား လုိတာကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ တုိင္းျပည္ဟာ ႂကြယ္ဝ ခ်မ္းသာတဲ့ တုိင္းျပည္ အဆင့္ကို မေရာက္ေသးဘူး ဆုိတာ အားလုံးအသိပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ယခင့္ ယခင္ကနဲ႔ စာရင္ တပ္မေတာ္ အစုိးရ လက္ထက္မွာ တုိးတက္လာတာ မွန္ေသာ္လည္း စားဝတ္ေနေရး ျပည့္စုံဖူလုံမႈ မရွိသူေတြ၊ တစ္ေန႔စာ တစ္ေန႔ ရွာေဖြစားေသာက္ ေနရတဲ့ လက္လုပ္ လက္စားသမားေတြ၊ အလုပ္အကုိင္ မရွိသူေတြ ရွိေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိ ဆင္းရဲႏြမ္းပါး သူေတြ ရွိေနလ်က္နဲ႔ ႏုိင္ငံေတာ္ကုိ ဦးစီးဦးေဆာင္ ျပဳၾကမယ့္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အဆင့္ဆင့္ေသာ အစုိးရအဖဲြ႕ အေနနဲ႔ ရသင့္ ရထိုက္တဲ့ အခြင့္အေရး ဆုိေသာ္လည္း ဒီအခြင့္အေရး ေတြကုိ အျပည့္အဝ မယူသင့္ၾက ဘူးလုိ႔ ယူဆပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္း သာယာေရးႏွင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရး ေကာင္စီက ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဖဲြ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၄၃ ႏွင့္အညီ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ (၁ဝ)ရက္ေန႔စြဲနဲ႔ ထုတ္ျပန္ ခဲ့တဲ့ ဥပေဒအမွတ္၊ ၂/၃/၄/၅ တုိ႔အရ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ တုိင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အဆင့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ကုိယ္ပုိင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ တုိင္း သုိ႔မဟုတ္ ကုိယ္ပုိင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသ ဥကၠ႒ႏွင့္ အလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ေနျပည္ေတာ ္ေကာင္စီ ဥကၠ႒ႏွင့္ ေကာင္စီဝင္ မ်ားရဲ႕ လစဥ္ ခ်ီးျမႇင့္ေငြကုိ ႏုိင္ငံေတာ္၏ လက္ရွိ အေျခအေန၊ ႏုိင္ငံေတာ္၏ ေငြေရးေၾကးေရး အေျခအေနနဲ႔ ႏုိင္ငံသား မ်ား၏ အက်ဳိးကုိ ေရွးရႈေသာ အားျဖင့္ မိမိတုိ႔ ခံစားခြင့္ ျပဳထားေသာ လစဥ္ ခ်ီးျမႇင့္ေငြမ်ားကုိ အျပည့္အဝ ခံစားျခင္း မျပဳဘဲ ႏုိင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္း သာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ေကာင္စီ ဗဟုိ အဖဲြ႕အစည္း အသီးသီးတြင္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ ခဲ့သည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ခံစားခဲ့ေသာ လစဥ္ ေထာက္ပံ့ေငြ အတုိင္းသာ ခံစားသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ထုိ႔အျပင္ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ အသီးသီးရဲ႕ တင္ျပခ်က္မ်ား အရ ႏိုင္ငံ့ ဝန္ထမ္မ်ားရဲ႕ လစာႏွင့္ ပင္စင္လစာ တုိ႔ကုိလည္း ႏုိင္ငံေတာ္ ဖံြ႕ၿဖိဳး တုိးတက္မႈကုိ အေျခခံ၍ ႏုိင္ငံေတာ္ အတြင္း လွည့္လည္သုံးစြဲ ေနေသာ ေငြေၾကး အေျခေန၊ ေငြေၾကး ေဖာင္းပြမႈႏႈန္းႏွင့္ ကုန္ေစ်းႏႈန္း အေျခအေန၊ တစ္မ်ဳိးသားလုံး၏ အသားတင္ ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ တန္ဖုိးတုိ႔ကုိ ထည့္သြင္း စဥ္းစားၿပီး သင့္ေလ်ာ္ေသာ အခ်ိန္ကာလတြင္ တုိးျမႇင့္ ေဆာင္ရြက္ ေပးသြားမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားရင္း နိဂုံး ခ်ဳပ္အပ္ပါတယ္ ခင္ဗ်ား။

ရက္စြဲ။ ။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ မတ္လ ၃၁ ရက္
ေနရာ။ ။ သမၼတအိမ္ေတာ္၊ ေနျပည္ေတာ္

0 comments:

 
MYANMAR GAZETTE - မီးျပတုိက္