အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ရွိ Asia Society တြင္ နိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ေျပာၾကားခဲ့သည့္ မိန္႔ခြန္းအျပည့္အစံု ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး အျပည့္အစံု

Thursday, September 27, 2012


 ေနၿပည္ေတာ္ စက္တင္ဘာ ၂၈

ေရွးဦးစြာ တက္ေရာက္လာၾကတဲ့ Asia Society မွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအားလံုးကို ကြၽန္ေတာ့္ အေနနဲ႔ မဂၤလာပါလို႔ ႏႈတ္ခြန္းအရင္ ဆက္သ အပ္ပါတယ္။

ပထမဦးဆံုး အေနနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္ ေၿပာလိုတာကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အစိုးရသစ္ရဲ့ ၿပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းေတြ အေကာင္အထည္ ေဖၚေနခ်ိန္မွာ၊ အေစာပိုင္း လာလေတြမွာ ၿမန္မာႏိုင္ငံကို ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် လာေရာက္ ေလ့လာၿပီးေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းေတြအေပၚမွာ ႏိုင္ငံတ ကာကို ေထာက္ခံ ေျပာဆိုေပးခဲ့ၾကတဲ့ Asia Society တာဝန္ရွိသူေတြကို ေက်းဇူး တင္ရွိပါေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုပါတယ္။

ကြၽန္ေတာ္တို႔ ၿမန္မာႏိုင္ငံမွာပဲ ၿဖစ္ေစ၊ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုမွာပဲ ၿဖစ္ေစ ဒီမိုကေရစီ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ပံုစံအရ အစိုးရ တစ္ရပ္ၿပီးတစ္ရပ္ ေၿပာင္းလဲေနမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ေပၚေပါက္လာတဲ့ အစိုးရ အရပ္ရပ္ေပၚမွာ မူတည္ၿပီး အစိုးရ အခ်င္းအခ်င္း ဆက္ဆံမႈ ပံုစံေတြလည္း ေၿပာင္းလဲလာမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ အစိုးရေတြ ဘယ္လိုပဲေျပာင္းေျပာင္း ႏွစ္ႏိုင္ငံအတြင္းမွာ မွီတင္းေနထိုင္ၾကတဲ့ ၿပည္သူမ်ား အခ်င္းခ်င္း ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီး ဆက္ဆံမႈကေတာ့ ခိုင္ၿမဲစြာ တည္တံ့က်န္ရစ္ေနဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။

ဒီလို ရင္းႏွီးခ်စ္ၾကည္တဲ့ ဆက္ဆံမႈတစ္ခုကို အေမရိကန္ျပည္သူမ်ားနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံျပည္သူမ်ား အၾကားမွာ ေပါက္ဖြားေစဖို႔ အတြက္ ႏွစ္ႏိုင္ငံရဲ့ ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ စရိုက္ေတြ၊ စီးပြားေရးေဆာင္ရြက္ပံုေတြ၊ အႏုပညာေတြကို အျပန္အလွန္ သိရွိနားလည္ၾကဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ဒီလို အာရွ တိုက္ႏိုင္ငံမ်ားနဲ႔ အေမရိကန္ ၿပည္ေထာင္စု အၾကား အျပန္အလွန္ နားလည္မႈရွိေအာင္ ေဖာ္ေဆာင္ေပးေနတဲ့ Asia Society ရဲ့ အခန္းက႑ကို အလြန္ပဲ အေရးႀကီးတယ္လို႔ ေျပာလိုပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး ၿဖစ္စဥ္မွာ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ေပၚေပါက္လာရံု၊ လႊတ္ေတာ္ေတြ ေပၚေပါက္လာရံု၊ ေရြးေကာက္ပြဲေတြလုပ္ရံုနဲ႔ ေအာင္ျမင္မႈရႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ၿမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္းမွာ ကာလရွည္ၾကာ ေပ်ာက္ဆံုးေန တဲ့ “Democratic Culture” လို႔ဆိုတဲ့ “ဒီမိုကေရစီ ယဥ္ေက်းမႈ” တစ္ရပ္ကို ျပန္လည္အသက္သြင္းရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အခုအခ်ိန္ဟာ ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းေတြကို မိမိတို႔ရဲ့ ႏိုင္ငံသားအားလံုးရဲ့ ရင္မွာ ကိန္းဝပ္ ရွင္သန္လာေအာင္ ၿပန္လည္ လႈပ္ႏိႈးေနရတဲ့ အေရးႀကီးတဲ့ အခ်ိန္ျဖစ္ပါတယ္။ မတူကြဲျပားမႈေတြကို လက္ခံနားလည္ၿပီး ညႇိႏိႈင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏို္င္တဲ့ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း တစ္ရပ္ ေပၚေပါက္လာရန္ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ေနခ်ိန္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီကိစၥကို ေဆာင္ရြက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာမွာ အစိုးရ တစ္ရပ္တည္းရဲ့ အားနဲ႔ ေဆာင္ရြက္တာထက္၊ အရပ္ဘက္နဲ႔ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားရဲ့ ကူညီေဆာင္ရြက္မႈကိုလည္း ရယူရမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႔ လက္ခံ ယံုၾကည္ထားပါတယ္။

ျမန္မာ့လူ႔ဖြဲ႔အစည္းေတြ ရွင္သန္အားေကာင္းလာေစဖို႔အတြက္ အႀကံဉာဏ္ေတြ၊ ေဆြေႏြးညႇိႏိႈင္းမႈေတြ၊ စြမ္းေဆာင္ရည္ ၿမႇင့္တင္မႈေတြကို Asia Society က ကူညီ ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုပါတယ္။

ဒီမိုကေရစီ ထြန္းကားတဲ့ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု တည္ေဆာက္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ႀကိဳးပမ္းေနတဲ့ ၿမန္မာႏိုင္ငံဟာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကဲ့သို႔ မိတ္ေဆြေကာင္း မ်ားကိုလည္း လိုအပ္ပါတယ္။ ၿမန္မာျပည္သူမ်ားနဲ႔ အေမရိကန္ ျပည္သူမ်ားအၾကား ရင္းႏွီးခ်စ္ၾကည္မႈ ပိုမိုျမင့္မားလာေစဖို႔ အတြက္ Asia Society အေနနဲ႔ စိတ္ေကာင္း ေစတနာမွန္နဲ႔၊ အကူအညီမ်ား အၾကံဉာဏ္မ်ားျဖင့္လည္း ပံ့ပိုးေပးသြား ႏိုင္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။

အားလံုးကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။


 

0 comments:

 
MYANMAR GAZETTE - မီးျပတုိက္