နိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ တိုင္းေဒသႀကီးနွင့္ ၿပည္နယ္မ်ားမွ တိုင္းရင္းသားေရးရာ ဝန္ႀကီးမ်ားအား ေတြ႔ဆံု အမွာစကားေျပာၾကား

Friday, September 7, 2012


ၿပည္ေထာင္စုသမၼတ ၿမန္မာနိုင္ငံေတာ္ နိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္သည္ ယေန႔မြန္းလဲြ (၂) နာရီ (၁ဝ) မိနစ္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရိွ နိုင္ငံေတာ္သမၼတအိမ္ေတာ္ အစိုးရအဖဲြ႔ရံုး အစည္းအေဝး ခန္းမ၌ တိုင္းေဒသႀကီးနွင့္ ၿပည္နယ္မ်ားမွ တိုင္းရင္းသားေရးရာ ဝန္ႀကီးမ်ားအား ေတြ႔ဆံု၍ အမွာစကား ေျပာႀကားသည္။

ေတြ႔ဆံုပဲြ အခမ္းအနားသို႔ ဒုတိယသမၼတမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ ေဒါက္တာ စိုင္းေမာက္ခမ္းနွင့္ ဦးဉာဏ္ထြန္း၊ ၿပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ကိုကို၊ ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေဝလြင္၊ နယ္စပ္ေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သိန္းေဌး၊ သမၼတရံုး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ ဦးသိန္းညြန္႔၊ ဦးစိုးေမာင္၊ ဦးစိုးသိန္း၊ ဦးတင္နိုင္သိန္းနွင့္ ဦးလွထြန္း၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးသန္႔ရွင္းနွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးနွင့္ ျပည္နယ္မ်ားမွ တိုင္းရင္းသားေရးရာဝန္ၾကီးမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

ေရွးဦးစြာ တက္ေရာက္လာၾကသည့္ တိုင္းေဒသၾကီးနွင့္ ျပည္နယ္မ်ားမွ တိုင္းရင္းသား ေရးရာ ဝန္ၾကီးမ်ားက တစ္ဦးခ်င္း မိတ္ဆက္စကား ေျပာၾကားၾကသည္။

ထို့ေနာက္ နိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိန္က အမွာစကားေျပာၾကားရာ၌ တိုင္းရင္းသား လူမိ်ဳးေရးရာ ဝန္ၾကီးမ်ားနဲ႕ ပထမဆံုးအၾကိမ္ ေတြ႕ဆံုၾကျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ အားလံုး က်န္းက်န္းမာမာ ရိွၾကေစရန္ ေရွးဦးစြာ ဆုမြန္ေကာင္း ေတာင္းအပ္ပါတယ္။ တိုင္းရင္းသား လူမိ်ဳးေရးရာဝန္ၾကီးမ်ားဟာ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသၾကီးနဲ႕ ျပည္နယ္မ်ား အတြင္းရိွ သက္ဆိုင္ရာလူမိ်ဳးစုမ်ား၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖစ္သည္ နွင့္အညီ မိမိတို႕လူမို်းစုမ်ား၏ အေရးအရာကိစၥမ်ားကို တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ေပးရန္ တာဝန္ရိွသူမ်ား ျဖစ္ၾကပါတယ္။ ထိုသို႔ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ သက္ဆိုင္ရာတိုင္းေဒသၾကီးနဲ႕ ျပည္နယ္ အစိုးရမ်ားနဲ႔ တန္းတူရည္တူ ဆက္ဆံနိုင္ရန္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ခံုရံုးက ဆံုးျဖတ္ ေပးခဲ့သည့္ အတိုင္း ဥပေဒေရးရာ ကိစၥမ်ားကို ျပင္ဆင္ေပးနိုင္ဖို႔နဲ႕ လိုအပ္တဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္္မႈကိစၥအဝဝတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ေပးနိုင္ရန္ ယခုကဲ့သို႔ ေခၚယူေတြ႔ဆံုျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။တိုင္းရင္းသားလူမိ်ဳး ေရးရာ ဝန္ၾကီးမ်ားအေနနဲ့ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသၾကီး/ ျပည္နယ္အစိုးရတို႔နဲ႔ တိုက္ရိုက္ထိေတြ႔ ဆက္ဆံနိုင္မည့္ အျပင္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အစိုးရအဖဲြ႔နဲ႔လည္း တိုက္ရိုက္ ထိေတြ႔ဆက္ဆံနိုင္ေအာင္ သမၼတရံုးတြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးတစ္ဦးနွင့္အတူ ဝန္ျကီးဌာနတစ္ခုကိုလည္း ဖြင့္လွစ္ ေပးထားျပီးျဖစ္၍ အထက္ေအာက္နဲ့ ေဘးတိုက္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ နိုင္ေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ တိုင္းရင္းသား လူမိ်ဳးစုေပါင္း (၁၀၀) ေက်ာ္ရိွျပီး အားလံုးဟာ တိုင္းျပည္ရဲ့ နယ္နိမိတ္အဝန္းအဝိုင္း တစ္ခုတည္းေအာက္တြင္ အတူေနထိုင္ၾကတဲ့ တိုင္းရင္းသား ညီအစ္ကိုေမာင္နွမမ်ား ျဖစ္ျကတဲ့အတြက္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒပါ နိုင္ငံသား၊ နိုင္ငံသားမ်ား၏ မူလ အခြင့္အေရးမ်ားကို တန္းတူရည္တူ ရရိွၾကရမည့္အျပင္ တူညီသည့္ တာဝန္မ်ားကို လည္းအတူတကြ ထမ္းရြက္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တူညီတဲ့ အဓိကတာဝန္ကေတာ့ ျပည္ေထာင္စုၾကီးအတြင္း ဥမကဲြသိုက္မပ်က္ အတူတကြ ပူးေပါင္းေနထိုင္ေရးနဲ႔ ဒို႕တာဝန္အေရးသံုးပါးကို ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရး ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုၾကီး မျပိဳကဲြေရး၊ တိုင္းရင္းသား စည္းလံုးညီညြတ္မႈ မျပိဳကဲြေရးနဲ့ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာတည္တံ့ ခိုင္ျမဲေရး ဆိုတဲ့ အဓိကတာဝန္ၾကီး (၃) ရပ္ဟာ နိုင္ငံသားတိုင္း ရာသက္ပန္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ၾကရမယ့္ တူညီေသာတာဝန္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီတာဝန္ကိုမိမိတိုု႔ တိုင္းရင္းသားအားလံုး စည္းလံုးညီညြတ္စြာျဖင့္ လက္တဲြ ပူးေပါင္း ထမ္းေဆာင္ သြားၾကရမွာျဖစ္တယ္။

နယ္စပ္ေဒသေတြဟာ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈ ေနာက္က်ေနဆဲျဖစ္တယ္။ တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းမႈနဲ့ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ အားနည္းေနတဲ့အတြက္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရး၊ စီးပြားေရးစတဲ့ လုပ္ငန္းေတြကို ထိထိေရာက္ေရာက္ မလုပ္နိုင္ခဲ့တာ အားလံုးအသိဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ လူမိ်ဳးစု တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖဲြ႔အစည္းေတြနဲ့ ပဋိပကၡေတြေျကာင့္ ျဖစ္တယ္။ ယခုအခါ နွစ္ေပါင္းၾကာရွည္ခဲ့ျပီျဖစ္တဲ့ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡေတြခ်ဳပ္ျငိမ္း သြားေအာင္ မိမိတို႔ အစိုးရအေနနဲ႔ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ရရိွေအာင္ ၾကိုးပမ္းေဆာင္ရြက္ ေနတယ္။ ျငိမ္းခ်မ္းေရးၾကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြမွာ တိုင္းရင္းသား လူမိ်ဳးေရးရာ ဝန္ၾကီးမ်ားအေနနဲ႕ မိမိတို႕ လူမိ်ဳးစုေတြကို ဦးေဆာင္ျပီး ပူးေပါင္းပါဝင္ ကူညီလုပ္ေဆာင္ေပးၾကဖို႔ လိုတယ္။

ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ မူးယစ္ေဆးဝါး တားဆီးနိွမ္နင္းေရးကိစၥ ျဖစ္တယ္။ ဘိန္းစိုက္ပိ်ဳးမႈ ပေပ်ာက္ေအာင္၊ အျခားေသာ ဝင္ေငြရအလုပ္အကိုင္မ်ားနဲ႔ အစားထိုးနိုင္ေအာင္ ၾကိုးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားျကရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေဆးျပားမ်ား ခ်က္လုပ္မႈ၊ သယ္ေဆာင္မႈ၊ ေရာင္းဝယ္မႈမ်ားကိုလည္း ျမန္မာနိုင္ငံ မူးယစ္ဗဟိုနဲ႔ အစြမ္းကုန္ ပူးေပါင္းကူညီ ေဆာင္ရြက္ေပးၾကဖို႔ လိုတယ္။ နယ္စပ္ေဒသေတြမွာ လူမႈစီးပြားဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ပထမဦးဆံုး လိုအပ္ခ်က္ဟာ တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းေရးနဲ့ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးျဖစ္တယ္္။ သို႕မွသာ စိုက္ပိ်ဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး စတာေတြကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ကူညီေပးနိုင္မယ္။ ယခုအခါ ကိုယ့္ေဒသကိုယ္ဖြံ႔ျဖိိဳးေအာင္ ဝန္ၾကီးေတြကိုယ္တိုင္က တာဝန္ယူျပီးအျပိဳင္အဆိုင္ လုပ္ၾကရမယ္။ လိုအပ္ခ်က္ေတြကို အထက္က ျဖည့္ဆည္းေပးနိုင္တာေတြ ျဖည့္ဆည္းေပးမယ္။နိဂံုးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ဒီကေန႔ မိမိတို႔အစိုးရရဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ဟာ ျပည္သူ အမ်ားစု၏ ဆႏၵျဖစ္ေသာ တိုင္းျပည္ တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းေရးနဲ႔ လူမႈစီးပြားဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးကို ေအာင္ျမင္ေအာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ျဖစ္တယ္။

ဒါေၾကာင့္ တိုင္းျပည္တည္ျငိမ္ ေအးခ်မ္းေရးအတြက္ ျပည္တြင္းနိုင္ငံေရး တည္ျငိမ္ေအာင္၊ ျပည္ပဖိအားေတြ ေလ်ာ့ပါးသြားေအာင္ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈေတြ ရုပ္သိမ္းေပးေအာင္၊ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရး ရရိွေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရင္း လူမႈစီးပြားဘဝ ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အတြက္ ေက်းလက္ေဒသ ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးနဲ႔ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးလုပ္ငန္း၊ လယ္ယာက႑ ျပုျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္း၊ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရိွေရးအတြက္ ျပည္ပအရင္းအနီွးမ်ား ဖိတ္ေခၚျပီး မိမိတို႔ ျပည္သူမ်ား အကိ်ုဳးရိွေစမည့္ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ စက္မႈဇုန္မ်ား ထူေထာင္နိုင္ရန္ ၾကိုးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနတယ္။

အစိုးရ၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္ေအာင္ တိုင္းရင္းသားလူမိ်ဳးေရးရာ ဝန္ၾကီးမ်ားမွလည္း မိမိတို႔လူမိ်ဳးစုမ်ားနဲ႔ အတူ ဝိုင္းဝန္းပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ ၾကရန္ တိုက္တြန္းပါတယ္။ ယင္းေနာက္ တိုင္းရင္းသားေရးရာ ဝန္ၾကီးမ်ားက မိမိတို႔ တိုင္းရင္းသား လူမိ်ဳးမ်ားအလိုက္ တိုင္းရင္းသားေရးရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပျကျပီး ျပည္ေထာင္စု ဝန္ၾကီးမ်ား ျဖစ္ျကသည့္ ဦးလွထြန္း၊ ဦးစိုးေမာင္နွင့္ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးသိန္းေဌး တို့က တိုင္းရင္းသားေရးရာဝန္ၾကီး မ်ားဆိုင္ရာဥပေဒကို ျပင္ဆင္ေရးဆဲြေဆာင္ရြက္ေနမႈ၊ လစာ၊ အေဆာင္အေယာင္နွင့္ ခံစားခြင့္မ်ား တိုးျမွင့္ ေပးမည့္ အေျခအေနနွင့္ နယ္စပ္ေဒသ မ်ားအပါအဝင္ လူ့အဖဲြ႔အစည္း ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ တိုင္းရင္းသား ေရးရာဝန္ၾကီးမ်ား ပါဝင္ေဆာင္ရြက္နိုင္မႈ အေျခအေန မ်ားကို ျပန္လည္ ရွင္းလင္း ေဆြးေႏြးၾကသည္။

ယင္းေနာက္ ဒုတိယသမၼတ ေဒါက္တာစိုင္းေမာက္ခမ္းက တိုင္းရင္းသား မ်ား၏ စာေပနွင့္ ယဉ္ေက်းမႈကိစၥနွင့္ပတ္သက္၍ မူလတန္းအဆင့္တြင္ ေက်ာင္းခိ်န္ျပင္ပ၌ သင္ၾကားေပးရန္ ပညာေရး ဝန္ၾကီးဌာနက စီစဉ္ ေဆာင္ရြက္ျပီး ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ သင္ၾကားရာတြင္ ဒို႔တာဝန္ အေရး သံုးပါးကို ထိခိုက္ေစမည့္ အသံုးအနွဳန္း၊အေျပာအဆိုမ်ား မပါရိွေစေရး သတိျပဳ ေဆာင္ရြက္ရန္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ က်န္သည္မ်ားကို လြတ္လြတ္လပ္လပ္ သင္ၾကားနိုင္ရန္ စီစဉ္ေဆာင္ရြက္ျပီး ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ေက်ာင္းခိ်န္အတြင္း သင္ၾကားရန္မွာမူ မိမိတို႔ နိုင္ငံတြင္ တိုင္းရင္းသားလူမိ်ဳးေပါင္း (၁၃ဝ) ေက်ာ္ ရိွသည့္အတြက္ သင္ၾကားေပးရန္ အခက္အခဲရိွပါေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္လည္း ေဒသရိွ တိုင္းရင္းသားမ်ား အေနျဖင့္ ၎တို႔နွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ စာေပကို သင္ၾကားလိုသည္ ဆိုပါက ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္ ေက်ာင္းရိွ ဆရာ၊ဆရာမမ်ားကို သင္ၾကားေပးရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးေနပါေၾကာင္း၊ သက္ဆိုင္ရာ ေက်ာင္းမ်ားအေနျဖင့္ သင္ၾကားေပးရန္ အခက္အခဲရိွပါက သက္ဆိုင္ရာ စာေပနွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ေကာ္မတီက ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ယဥ္ေက်းမႈနွင့္ ပတ္သက္၍ အဆို၊အက၊ အေရး၊ အတီးျပိဳင္ပဲြကို ယခင္နွစ္မ်ားက တိုင္းရင္းသားမ်ား ပါဝင္ယွဥ္ျပိဳင္ရသည္မွာ နည္းပါးပါေၾကာင္း၊ ယခုနွစ္မွစ၍ ျမန္မာ တိုင္းရင္းသား တို႔၏ အဆို၊အက၊အေရး၊ အတီးျပိဳင္ပဲြကို မိမိေနထိုင္ရာ တိုင္းေဒသၾကီး၊ မိမိနယ္ခံျပည္နယ္တြင္ ပါဝင္ယွဉ္ျပိဳင္နိုင္ရန္ စီစဉ္ထားပါေၾကာင္း၊ ယင္းသို႔ ပါဝင္ယွဥ္္ျပိဳင္ျပီးေနာက္ ဆုရရိွသူမ်ားကို ျပည္နယ္ အစီအစဥ္ျဖင့္ ဆုေပးသြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ တစ္ဖန္ ဗဟိုတြင္က်င္းပသည့္ ျပိုင္ပဲြတြင္လည္း ျပည္နယ္၌ဆုရခဲ့သည့္ အဖဲြ႔မ်ား၊ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကို ထပ္မံဖိတ္ေခၚ၍ ဂုဏ္ျပဳခီ်းျမွင့္ ဆုေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဤသည္မ်ားမွာ တိုင္းရင္းသား တို႔၏ စာေပနွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအတြက္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက စီစဉ္ေဆာင္ရြက္ ေပးထားမႈ ျဖစ္ပါ ေၾကာင္းျဖင့္ ေျပာၾကားသည္။

ထို့ေနာက္ နိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က နိဂံုးခ်ဳပ္အမွာစကား ေျပာၾကားရာတြင္ တိုင္းရင္းသားေရးရာ ဝန္ၾကီးမ်ား အေနျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသၾကီးနွင့္ ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႔၏ အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ ေဆြးေႏြးစရာရိွပါက တင္ျပ၍ အစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္နိုင္ပါေၾကာင္း၊ ထို႔အတူ သက္ဆိုင္ရာတိုင္းေဒသၾကီးနွင့္ျပည္နယ္အစိုးရအဖဲြ႔က တိုင္းရင္းသားေရးရာ ကိစၥရပ္မ်ား နွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးညိဳနိွဳင္းဖြယ္ရာ ရိွသျဖင့္ အစည္းအေဝး ဖိတ္ၾကားပါကလည္း တက္ေရာက္ရမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ မိမိအေနျဖင့္ တိုင္းရင္းသားေရးရာ ဝန္ၾကီးမ်ားနွင့္ တစ္နွစ္လွ်င္နွစ္ျကိမ္ ေတြ႕ဆံုနိုင္ေအာင္ ၾကိဳးစားေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အလားတူ တိုင္းရင္းသားေရးရာ ဝန္ၾကီးမ်ား အားလံုးကို နွစ္စဥ္က်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္စုေန႔ အခမ္းအနားၾကီးသို႔ တက္ေရာက္ရန္ ဖိတ္ၾကားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ တိုင္းရင္းသားလူမိ်ဳးအသီးသီး၏ စာေပနွင့္ယဥ္ေက်းမႈ၊ အနုပညာ နွင့္ပတ္သက္၍ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရန္ နိုင္ငံေတာ္ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တြင္ ျပ႒ာန္းထားပါေၾကာင္း၊ တိုင္းရင္းသား စာေပမ်ား သင္ၾကားမႈနွင့္ပတ္သက္၍ အခိ်ဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ အခက္အခဲမရိွ ေသာ္လည္း အခက္အခဲရိွေသာ ေနရာမ်ားလည္း ရိွပါေၾကာင္း၊ ဥပမာအားျဖင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ရွမ္းစာေပတစ္ခုတည္းကို သင္ေပး၍ မရပါေၾကာင္း၊ အခါ၊ ဓနု၊ လားဟူ၊ ဝ၊ လြယ္၊ ေကာ္စသည္ျဖင့္ က်န္တိုင္းရင္းသား လူမိ်ဳးစုမ်ား၏ စာေပမ်ားလည္း ရိွေနၾကပါေၾကာင္း၊ အစိုးရ၏ စီမံခ်က္တြင္ ထည့္သြင္း ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း မိမိနည္း မိမိဟန္ျဖင့္လည္း တတ္နိုင္သေရြ႕ ေဆာင္ရြက္ ၾကေစလိုေၾကာင္း၊ ယင္းသို႕ သင္ၾကားေပးရာတြင္ လိုအပ္သည္မ်ား ရိွပါက မိမိတို႔ အစိုးရအဖြဲ႕ အေနျဖင့္ တတ္နိုင္သမွ် ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားနွင့္ ပတ္သက္၍ ေနရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ပစ္ခတ္မႈမ်ား မရိွသေလာက္ ေအးခ်မ္းသြားျပီ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ သို႔ျဖစ္၍ လံုျခဳံမႈရိွလာျပီဟု ဆိုရမည္ျဖစ္ပါေျကာင္း၊ လံုျခံဳမႈရိွလာသျဖင့္ မိမိတို႔အသက္ေမြး ဝမ္းေက်ာင္း အလုပ္မ်ားအား စိတ္ခ်လက္ခ် လုပ္ကိုင္နိုင္ျပီ ျဖစ္ပါေျကာင္း၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ရာတြင္ က်န္သည့္အဖြဲ႕မ်ားနွင့္ အထိုက္အေလ်ာက္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရိွေနျပီျဖစ္ပါေျကာင္း၊ KIO/ KIA နွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ နိုင္မည္ဆိုပါက မိမိတို႔နိုင္ငံတြင္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈနွင့္ ပတ္သက္၍ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ေအာင္ျမင္မႈရျပီဟု ဆိုရမည္ျဖစ္ပါေျကာင္း၊ သို့ေသာ္လည္း ရာနႈန္းျပည့္ရရန္အတြက္မူ အခိ်န္ယူ၍ ေဆြးေႏြး ေဆာင္ရြက္ ၾကရမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဦးစြာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲရန္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အပစ္အခတ္ရပ္စဲျပီး နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈ ေဆာင္ရြက္ရန္မွာမူ တစ္ေနရာနွင့္တစ္ေနရာ၊ လူမိ်ဳးစု တစ္စုနွင့္တစ္စု၊ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုနွင့္တစ္ခု မတူညီကဲြျပားေသာအခ်က္မ်ားရိွသျဖင့္ အခိ်န္ယူေဆြးေႏြးျပီး ဆံုးျဖတ္ေဆာင္ရြက္ ၾကရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ျပီးလွ်င္ ေနာက္ဆံုးအဆင့္အေန ျဖင့္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္ၾကမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ လတ္တေလာတြင္ အဆင့္နွစ္ဆင့္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနပါေၾကာင္း၊ ပထမအဆင့္တြင္ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသၾကီး၊ ျပည္နယ္အဆင့္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ တိုင္းေဒသၾကီး၊ ျပည္နယ္အဆင့္ ေဆြးေႏြးရာတြင္ တိုင္းရင္းသားေရးရာဝန္ၾကီးမ်ား အပါအဝင္ တိုင္းရင္းသား လူမိ်ဳးအားလံုး ဝိုင္းဝန္းေဆာင္ရြက္မွသာ ပိုမိုအဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႔မည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဝန္ၾကီးမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔ အစိုးရအဖဲြ႔နွင့္အတူ လက္ရည္တစ္ျပင္တည္း လက္တဲြ ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ တိုက္တြန္းလိုပါေၾကာင္းျဖင့္ ေျပာၾကားျပီး ေတြ႔ဆံုပဲြကို ညေန(၃)နာရီ(၄၅)မိနစ္ တြင္ ရုပ္သိမ္းလိုက္သည္။

0 comments:

 
MYANMAR GAZETTE - မီးျပတုိက္