နိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ နဝမအႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံ - တရုတ္ စီးပြားေရးနွင့္ ရင္းနီွး ျမဳပ္နံွမႈ ထိပ္သီး အစည္းအေဝးဖြင့္ပဲြ အခမ္းအနားတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ေသာ အဖြင့္မိန္႔ခြန္း

Friday, September 21, 2012


နဝမအျကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံ- တရုတ္ စီးပြားေရးနွင့္ ရင္းနီွးျမွဳပ္နံွမႈ ထိပ္သီး အစည္းအေဝးပဲြ ဖြင့္ပဲြ အခမ္းအနားကို ယေန႕နံနက္ ၁၁ နာရီတြင္ တရုတ္ျပည္သူ့ သမၼတနိုင္ငံ ကြမ္းရီွးကြ်မ္း ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ နန္နင္းျမိဳ႕၌ က်င္းပသည္။ အဆိုပါဖြင့္ပဲြ အခမ္းအနားသို႕ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ နိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္နွင့္ အတူ တရုတ္ျပည္သူ႕သမၼတနိုင္ငံ ဒုတိယသမၼတ Mr. Xi Jinping၊ လာအိုျပည္သူ့ ဒီမိုကရက္တစ္ သမၼတနိုင္ငံ ဝန္ျကီးခ်ဳပ္ Mr. Thongsing Thammavong ၊ ဗီယက္နမ္ ဆိုရွယ္လစ္ သမၼတနိုင္ငံ ဝန္ျကီးခ်ဳပ္ Mr. Nguyen Tan Dung နွင့္ အာဆီယံ နိုင္ငံမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္ အျကီးအကဲမ်ား၊ တရုတ္ျပည္သူ႕သမၼတတနိုင္ငံနွင့္ အာဆီယံနိုင္ငံမ်ားမွ တာဝန္ရိွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားနွင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား တက္ေရာက္ ျကသည္။

ဖြင့္ပဲြအခမ္းအနားတြင္ အာဆီယံနိုင္ငံမ်ား ကိုယ္စား ဂုဏ္ထူးေဆာင္ ဦးေဆာင္နိုင္ငံအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္သည့္ ၿပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ နိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္နွင့္ အတူ တရုတ္ျပည္သူ႕ သမၼတနိုင္ငံ ဒုတိယသမၼတ Mr. Xi Jinping နွင့္ တာဝန္ရိွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားက အဖြင့္မိန္႕ခြန္း ေျပာျကားခဲ့ျကသည္။


နိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၏ အဖြင့္မိန္႕ခြန္းတြင္ အာဆီယံနိုင္ငံမ်ားနွင့္ တရုတ္နိုင္ငံတို႕ အျကား နွစ္ဦးနွစ္ဖက္ အကိ်ဳးရိွေစမည့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ တိုးျမွင့္ေရးကို အာဆီယံနိုင္ငံမ်ား အားလံုး လိုလားပါေျကာင္းနွင့္ အာဆီယံ-တရုတ္ လြတ္လပ္သည့္ ကုန္သြယ္မႈေဒသ အျပည့္အဝ ေပၚထြန္းလာေရးနွင့္ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္း ထားနိုင္ေရးတို့အတြက္ လက္တဲြျကိုးပမ္း သြားျကမည္ျဖစ္ေျကာင္း..

ထို႕ျပင္ အာဆီယံနိုင္ငံမ်ားနွင့္ တရုတ္နိုင္ငံတို႕သည္ အစဉ္အလာအရ တည္ရိွသည့္ ခင္မင္ရင္းနီွးမႈမ်ားကို တန္ဖိုးထားကာ အိမ္နီးခ်င္းနိုင္ငံမ်ားအျကား သမိုင္းဝင္ ဆက္ႏြယ္မႈမ်ားကို ထိန္းသိမ္း ျမွင့္တင္သြားရန္ သႏၷိ႒ာန္ျပဳထားေျကာင္း....

နိုင္ငံေတာ္သမၼတက ဆက္လက္ ေျပာျကားရာတြင္ ေဒသတြင္းနွင့္ ေဒသျပင္ပ ျငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တည္ျငိမ္မႈနွင့္ ဖံြ႔ၿဖိဳးေရး ေဖာ္ေဆာင္ရန္အတြက္ အာဆီယံနွင့္ တရုတ္နိုင္ငံတို႕ အျကား နီးကပ္စြာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေျကာင္း....

၂ဝ၁ဝ ခုနွစ္အတြင္း အာဆီယံနိုင္ငံမ်ားနွင့္ တရုတ္နိုင္ငံတို့အျကား အျပန္အလွန္ ကုန္သြယ္မႈပမာဏမွာ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၂၃၂ ဘီလီယံအထိ ရိွခဲ့သည္။ ၎အျပင္ ေဒသတြင္းနိုင္ငံမ်ား အျကား အျပန္အလွန္ခရီးသြားက႑သည္ နွစ္စဉ္ တိုးတက္လ်က္ရိွရာ ၂ဝ၁၅ ခုနွစ္ အေရာက္တြင္ ခရီးသြား ၁၅ သန္းအထိ ေရာက္ရိွနိုင္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းထားေၾကာင္း....


ယခုခရီးစဉ္အတြင္း နိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္အား ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္း ေက်းလက္ေဒသ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား မွတစ္ဆင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈပေပ်ာက္ေစေရး ျကိုးပမ္းမႈမ်ားေျကာင့္ တရုတ္ျပည္သူ႕ သမၼတနိုင္ငံ Northwest စိုက္ပိ်ဳးေရးနွင့္ သစ္ေတာတကၠသိုလ္မွ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ ပါရဂူဘဲြ႕ ေပးအပ္ခီ်းျမွင့္ခဲ့သည္။ အဆိုပါ အခမ္းအနားတြင္ နိုင္ငံေတာ္သမၼတက ယခုကဲ့သို႔ ဂုဏ္ျပုမႈနွင့္ေအာင္ျမင္မႈကို ျမန္မာျပည္သူမ်ားနွင့္အတူ မွ်ေဝခံစား ရမည္ဆိုပါက မိမိအတြက္ ပိုမိုျပည့္စံုမည္ျဖစ္သည္ ဟု ထည့္သြင္း ေျပာျကားသြားခဲ့သည္။

 
.

0 comments:

 
MYANMAR GAZETTE - မီးျပတုိက္